Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

II. Beleggingsgids

Hier maakt u kennis met praktische beleggingstips en leggen we uit hoe u kunt beleggen met Invesdor. U ziet stap voor stap hoe u kunt beleggen via ons platform en wat u nog meer moet weten.

Lees meer

Algemene inleiding tot beleggen

Hoe zoek ik naar geschikte beleggingsmogelijkheden?
 

Zelfs met een kleine inleg is het mogelijk om met Invesdor een goed gespreide investeringsportefeuille op te bouwen. Zo kunt u uw beleggingen spreiden over verschillende sectoren, bedrijfstypen en landen en uw risicospreiding optimaliseren.

Ontdek hoe u de juiste beleggingsstrategie vindt voor uw financiële doelen, waar u rekening mee moet houden bij duurzaam beleggen en wat u nog meer moet weten voordat u uw eerste investering doet.

Vooral in de huidige inflatoire marktomgeving biedt crowdfinanciering unieke mogelijkheden om direct te investeren in aantrekkelijke bedrijven. Door via Invesdor te investeren heeft u de mogelijkheid om te participeren in veelbelovende bedrijven in de vroege stadia van een bedrijfscyclus.

Allgemeine Einführung in Investments bei Invesdor

Technische inleiding tot beleggen

Hoe investeer ik in projecten?
 

De investeringsprojecten starten op een vast moment om 10 uur 's ochtends. Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe investeringsmogelijkheden. Normaal gesproken heeft u 21 dagen de tijd om te investeren. Aan het einde van de financieringsperiode ontvangt u per e-mail bericht dat jeuw investeringsaanbod door het bedrijf is geaccepteerd. We maken dan uw contractdocumenten in orde. U kunt deze altijd terugvinden en downloaden in uw portefeuille op Invesdor.

Hoe doe ik mijn eerste investering?
(Engelstalig. Nederlandse versie volgt binnenkort.)

Bent u klaar voor de volgende stap naar financiële vrijheid?

Volg ons en blijf op de hoogte van onze lopende projecten, nieuwe marktontwikkelingen en interessante beleggingstips.

            

Veelgestelde vragen

Investeringsmogelijkheden

Alle investeringsprojecten starten op een vaste dag om 10 uur 's ochtends. Een paar uur voordat het project start, wordt er een vooraankondiging per e-mail verstuurd naar alle ontvangers van de nieuwsbrief. Op dat moment kunt u de details van het bedrijf al zien. Zodra het project wordt vrijgegeven voor investering, brengen we u opnieuw op de hoogte.

Volg ons op Facebook en Instagram zodat u geen enkele investeringsmogelijkheid mist.

Bij de presentatie van de projecten houden we ons aan de wettelijke vereisten. We staan voortdurend in contact met de bevoegde autoriteiten om de begrijpelijkheid en transparantie van de projecten verder te optimaliseren. Op de projectpagina's vindt u de belangrijkste documenten, zoals het basisinformatieblad (KIIS) als voorbeeld.

U bepaalt zelf welke investeringsproposities het meest interessant voor u zijn. Vervolgens vult u uw persoonlijke gegevens in en investeert u het gewenste bedrag. U heeft meestal 21 dagen om in het project te investeren. Als het project binnen dit tijdsbestek al volledig is gefinancierd, zijn verdere investeringen niet meer mogelijk.

Investeringsaanbieding en investeringsovereenkomst

U doet een investeringsaanbod tijdens de investeringsfase. Deze wordt aan het einde van de investeringsfase door het bedrijf aanvaard. U ontvangt op dat moment uw gepersonaliseerde contract. In de tussentijd kunt u alvast uw profiel voltooien, de identiteitsverificatie doorlopen en de betaling voldoen.

Na het indienen van uw investeringsaanbod, kunt al alvast de afsluiting voorbereiden. Dit draagt bij aan een soepel proces.

U geeft een bankrekening op waarop rente- en aflossingsbetalingen kunnen worden overgemaakt. Hiervoor heb u uw IBAN en BIC nodig. De bankrekening moet op uw eigen naam staan.

Vervolgens geeft u uw betaalmethode op en voert u de betaling uit. U kunt kiezen tussen veilig online bankieren via ons platform, een klassieke bankoverschrijving of een automatische incasso.

Uw identiteit verifiëren (indien nodig): in sommige gevallen moeten we uw identiteit verifiëren aan de hand van een identiteitsbewijs. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, die allemaal niet veel tijd in beslag nemen.

Stort een effectenrekening (indien vereist): voor aandelenprojecten heeft u een effectenrekening nodig. Als je nog geen effectenrekening hebt, open dan een gratis effectenrekening (via onze partner Consorsbank).

Stel een digitale kluis in (indien nodig): voor investeringsprojecten met digitale effecten heeft u een zogenaamde portefeuille of digitale kluis nodig. Deze kunt u in een paar stappen gratis bij ons instellen.

Na afloop van de financieringsfase ontvangt u per e-mail bericht dat uw investeringsaanbod door het bedrijf is geaccepteerd. We maken uw contractdocumenten in orde en stellen ze beschikbaar in uw online portefeuille op Invesdor.

In zeldzame gevallen, overboeking of veilingtariefprojecten, kan het bedrijf besluiten om niet alle biedingen te accepteren.

Onmiddellijk na de bevestiging van uw investering wordt u doorgestuurd naar het afsluitproces of kunt u beginnen met het afsluiten van uw investering nadat uw aanbod is geaccepteerd door het bedrijf.

Voer de volgende stappen uit om uw investering te voltooien:

 • Geef een bankrekening op voor betalingen
  U hebt uw IBAN en BIC nodig. Zonder bankrekening kunnen we geen investeringen accepteren. Het is ook niet mogelijk om rente en aflossingen uit te betalen zonder een bankrekening.
 • Voer de betaling uit
  U beslist of u wilt betalen via beveiligd online bankieren via ons platform, een klassieke overschrijving of via domiciliëring.
 • Uw identiteit verifiëren
  In sommige gevallen, bijvoorbeeld als u meer dan €15.000 hebt geïnvesteerd via ons platform in de afgelopen 6 maanden, zijn we verplicht om uw identiteit te verifiëren aan de hand van een identiteitsbewijs. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, die allemaal niet veel tijd in beslag nemen.
 • Maak een effectenrekening aan (indien nodig)
  Voor sommige aandelenprojecten heeft u een effectenrekening nodig. Als u nog geen effectenrekening hebt, open er dan een gratis (via onze partner Consorsbank).
 • Stel een digitale kluis in (indien nodig)
  Voor projecten met digitale effecten heeft u een zogenaamde portemonnee of digitale kluis nodig. Deze kunt u in een paar stappen gratis bij ons aanmaken.

Hiermee maakt u uw investering compleet en ontvangt u bericht zodra het bedrag is uitgekeerd aan het bedrijf en de rente is berekend.

Uitsluitingscriteria voor investeringen

Wat beschrijft de CPI-index?
De CPI-index beschrijft het gepercipieerde corruptieniveau in de publieke sector van een land. De CPI rangschikt landen volgens de mate waarin corruptie wordt waargenomen onder ambtenaren en politici. Het is een samengestelde index die is gebaseerd op verschillende onderzoeken en enquêtes die zijn uitgevoerd door meer dan tien onafhankelijke instellingen. Zowel zakenmensen als landenanalisten worden geïnterviewd en er zijn enquêtes met experts in binnen- en buitenland opgenomen. De index loopt van 0 tot 100 (tot 2011 maximaal 10 punten), waarbij 100 staat voor de laagste perceptie van corruptie en dus het best mogelijke resultaat is.

Waarom wordt een persoon uitgesloten?
In de strijd tegen internationale corruptie worden deze analyses gebruikt om personen te classificeren met een overeenkomstige landenreferentie (CPI-index hoog). Op deze manier wordt voorkomen dat groepen personen internationale transacties uitvoeren met fondsen die mogelijk onder de fundamentele verdenking van witwassen vallen. Prof. Dr. Friedrich Thießen, houder van de leerstoel voor financiën en bankwezen aan de Technische Universiteit van Chemnitz, heeft een analyse gemaakt die een verband legt tussen de internationale CPI-index en de door de Club van Parijs geregistreerde schuldsaneringsfrequentie van staatsschulden. Het resultaat: hoe meer corruptie er in een land is, hoe groter de kans dat een staat zijn schulden niet betaalt en zichzelf herstructureert ten koste van de schuldeisers. De correlatie is statistisch zeer significant en de determinatiecoëfficiënt is 85 procent. Dit betekent dat het risico van schuldherstructurering met statistische precisie kan worden bepaald. Dit kan de financiële markten helpen om het risico te kwantificeren. De corruptie-index laat zien hoe zakenmensen de corruptie in een land ervaren.

Finland, Duitsland en Oostenrijk maken deel uit van de FATCA-overeenkomst met de Verenigde Staten, waarin de landen zijn overeengekomen om fiscaal relevante informatie uit te wisselen om belastingontduiking tegen te gaan. De overeenkomst verplicht de partijen om bepaalde fiscaal relevante informatie te verzamelen over hun klanten en beleggers en om de verzamelde informatie door te geven aan de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS).

Wanneer is een persoon belastingplichtig in de VS?
Een persoon is belastingplichtig in de VS als ten minste een van de volgende kenmerken van toepassing is:

 • Amerikaanse geboorteplaats
 • Amerikaans staatsburgerschap
 • Dubbele nationaliteit van de VS en een ander land
 • "Green Card"-houder(s)
 • Amerikaans fiscaal inwoner (verblijft ten minste 183 dagen per jaar)

Worden bedrijven ook gecontroleerd?
Naast personen worden ook bepaalde rekeningen van bedrijven en trustrekeningen gecontroleerd. Als een Amerikaanse belastingbetaler direct of indirect 25% of meer van een niet-Amerikaans bedrijf bezit of controleert en het grootste deel van de inkomsten van het bedrijf afkomstig is van financiële activa, wordt de rekening van het bedrijf geclassificeerd als een Amerikaanse rekening. In dit geval worden de rekening en de Amerikaanse belastingbetaler gemeld bij de IRS. Amerikaanse bedrijven die gevestigd zijn of beheerd worden in de VS worden over het algemeen ook gerapporteerd.

Vanwege de FATCA-rapportagevereisten kunnen Amerikaanse belastingbetalers of bedrijven niet rechtstreeks beleggen via het Invesdor-platform.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen via service@invesdor.nl.

Een persoon is politiek prominent als hij of zij een belangrijke openbare functie op internationaal, Europees of nationaal niveau bekleedt of bekleed heeft, of als een naast familielid van hem of haar of een persoon van wie bekend is dat hij of zij dicht bij hem of haar staat, aan deze eis voldoet.

Wat zijn naaste familieleden?
Een familielid in de zin van de MLA is een naast familielid van een politiek prominente persoon, in het bijzonder de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner onder de Wet op het Burgerlijk Partnerschap, de kinderen en hun echtgenoot of geregistreerde partner onder de Civil Partnership Act, alle ouders.

Wat is een bekende verwante persoon?
Een persoon waarvan bekend is dat hij een verbonden persoon is in de zin van de MLA is een natuurlijke persoon die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigde is van bepaalde verenigingen of juridische structuren, de enige uiteindelijke begunstigde is van een dergelijke vereniging of juridische structuur die is opgericht ten voordele van een politiek prominente persoon, of andere nauwe zakelijke relaties onderhoudt met een politiek prominente persoon.

De voornoemde verenigingen of juridische structuren omvatten:

 • Privaatrechtelijke rechtspersonen (bv. naamloze vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid)
 • vennootschap met beperkte aansprakelijkheid),
 • geregistreerde partnerschappen (bv. vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen),
 • trusts, stichtingen zonder rechtsbevoegdheid als het doel van de stichting uit eigenbelang van de oprichter is
 • evenals juridische structuren die qua structuur en functie overeenkomen met dergelijke stichtingen.

Wie maakt deel uit van een PEP?

 • Staatshoofden en regeringsleiders, (onder)ministers of staatssecretarissen,
 • leden van de Europese Commissie,
 • Parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen,
 • leden van de bestuursorganen van politieke partijen
 • leden van hooggerechtshoven of gerechtelijke instanties,
 • leden van de bestuursorganen van controle-instellingen en centrale banken,
 • ambassadeurs, zaakgelastigden en defensieattachés,
 • leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen van staatsbedrijven; en
 • directeuren, adjunct-directeuren, leden van het bestuursorgaan of andere leiders met een vergelijkbare functie in een intergouvernementele internationale of Europese organisatie.

Hoe moeten PEP's worden behandeld als het gaat om due diligence?
PEP's vereisen verscherpt due diligence-onderzoek in het kader van due diligence-inspecties volgens §6 GWG, die onder andere de herkomst van de activa moeten verduidelijken om witwassen te voorkomen. PEP's worden geclassificeerd als hoog risico in de risicogebaseerde benadering forfaitair. Een robuuste PEP-controle wordt uitgevoerd aan de hand van PEP-lijsten, waarop politiek prominente personen worden geregistreerd. In veel bedrijven heerst de misvatting dat men door jarenlange relaties zijn zakenpartners goed genoeg kent, waardoor een uitgebreide screening niet nodig is.

Vertraagde betalingen, insolventie & (gedeeltelijke) verliezen

Aflossingen en rentebetalingen kunnen te laat worden ontvangen. Dit betekent niet dat het bedrijf automatisch insolvent is.

Bedrijven opereren in een dynamische omgeving. Er zijn veel redenen voor late termijnbetalingen (bijv. facturen die nog niet betaald zijn door eigen klanten, mogelijke rechtsgeschillen, vertraagde leveringen van goederen). Deze omstandigheden kunnen leiden tot liquiditeitsknelpunten bij de bedrijven, die een impact hebben op de stipte betaling van vorderingen.

Gegevensbescherming en consumentenbescherming

Natuurlijk kan dat. U kunt uw bod binnen 14 dagen na bevestiging van het bod herroepen. Stuur ons hiervoor een e-mail met het exacte biedbedrag en de bedrijfsnaam vanaf het e-mailadres waarmee u bij ons geregistreerd staat of gebruik de knop voor herroeping in uw portefeuille direct bij uw bod.

Het is niet mogelijk om de investering te wijzigen. Als u een hoger bedrag wilt investeren, doe dan een andere investering.

Voor een lager investeringsbedrag, stuur ons een herroeping per e-mail of via de herroepingsknop. U kunt dan opnieuw investeren.

Betalingspartner voor investeringsprojecten

Voor achtergestelde financiering gebruiken we de betalingsprocedure van secupay AG, die de betalingsprocessen combineert met een BaFin-conforme trustee-functie. De door BaFin goedgekeurde betalingsinstelling is gevestigd in Pulsnitz bij Dresden.

Partnerbank voor klassieke kredietfinanciering

De betalingsverwerking voor klassieke kredietfinanciering wordt verzorgd door Fidor Bank AG uit München. Sinds haar oprichting in 2009 streeft zij ernaar om de Web 2.0-gedragingen die op internet steeds meer de kop opsteken, over te brengen naar de financiële dienstverlening. Het is lid van het depositobeschermingsfonds van Duitse banken. Sinds haar oprichting heeft Fidor Bank vele innovatieprijzen ontvangen, waaronder: Initiative Mittelstand - Innovationspreis-IT (2012); Banking IT-Innovation Award (2011); International Finance Magazine: Most Innovative Bank Germany (2013).