Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Klachtenprocedure

Invesdor heeft een klachtenmanagementsysteem dat u de mogelijkheid geeft om klachten eenvoudig en gericht in te dienen conform de wettelijke vereisten. Ons klachtenbeleid omvat effectieve en transparante procedures voor een snelle, eerlijke en uniforme afhandeling van klachten. Gebruik onderstaand klachtenformulier om uw klacht in te dienen. U kunt de klacht online naar onderstaand contactpersoon sturen, maar u kunt de klacht ook per post insturen.

Inhoud voor klanten

  1. Klachtenprocedure
  2. Klachtenformulier

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de producten of diensten van Invesdor, stuur dan dit klachtenformulier naar service@invesdor.nl.

Wij bevestigen binnen 2 werkdagen dat wij uw klacht hebben ontvangen. Binnen 10 dagen laten wij u weten of de klacht aanvaard wordt en leggen wij u uit, in het geval dat uw klacht niet geaccepteerd wordt, wat hiervan de reden is.

U ontvangt binnen 20 werkdagen een reactie op uw klacht. Als er een vertraging is bij het beantwoorden, zullen we u binnen 20 werkdagen informeren over de voortgang van uw van de behandeling van uw klacht. Oneplanetcrowd International B.V. zal er alles aan doen om de ​​termijn van 30 werkdagen niet te overschrijden.

Met de ontvangstbevestiging van uw klacht laten wij u weten bij welke afdeling of medewerker u terecht kunt met eventuele vragen en op welke termijn u een reactie zal ontvangen.

Ontbreekt er relevante informatie voor het afhandelen van uw klacht, dan zullen wij hierom vragen. Dit kan de afhandeling van de klacht vertragen.

Alle communicatie met betrekking tot uw klacht vindt schriftelijk en digitaal plaats. Op uw specifieke verzoek kan communicatie ook op papier plaatsvinden.

Oneplanetcrowd International B.V. houdt een intern klachtenregister bij waarin maatregelen naar aanleiding van klachten, communicatie en eindbeslissingen worden vastgelegd. De opslag van gegevens in het interne klachtenregister van Oneplanetcrowd International B.V. vindt gedurende 5 jaar plaats. Gegevensbescherming wordt te allen tijde gerespecteerd.

Bij de behandeling van uw klacht doen wij altijd ons best om tot een structurele oplossing van het probleem te komen, zeker als het een klacht betreft die binnen korte tijd vaker voorkomt. Wij wijzen erop dat wij bij het afhandelen van klachten te allen tijde de principes van gelijke behandeling van investeerders zullen handhaven en geen juridisch advies kunnen geven.

Klachten die betrekking hebben op omstandigheden die zich meer dan een jaar geleden hebben voorgedaan op het moment dat de klacht werd ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Medewerkers of partners van Invesdor die worden getroffen door klachten worden altijd met de verantwoordelijke besproken, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.

Klachtenformulier

Download het klachtenformulier

E-mail naar:
service@invesdor.com

Per post naar: 
Invesdor INV AG
c/o Mindspace Germany GmbH
Uhlandstraße 32
10719 Berlin
Germany

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Contact

Bel ons of stuur een e-mail.
E-mail: service@invesdor.nl
Telefoon: +31 20 568 20 70

Volg ons:

   

Uw contactpersoon

Monique van Esch

Investment Services Support

NL | EN

Uw contactpersoon

Joost van Rens

Investment Services Lead

NL | EN