Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Onze missie

Vormgeving van een betere toekomst

Lees meer

Een duurzame, rechtvaardige en verantwoordelijke economie opbouwen
- uw investering helpt!

Bij Invesdor bundelen we onze krachten met innovatieve ondernemers en investeerders die hun geld niet alleen voor financieel gewin willen inzetten, maar ook actief vooruitgang willen bevorderen. Samen realiseren we een duurzame economie die rekening houdt met ecologische, sociale en maatschappelijke waarden. 

Lees meer over onze visie in onze missieverklaring. Of bekijk onze impact- en 'do-no-harm'-benadering als het gaat om het selecteren van de bedrijven die via ons platform financiering ophalen.

Onze visie

Together we fund the future.

Wij geloven dat onze wereld moet veranderen. Veranderen richting een duurzamer, gelijkwaardiger en meer verantwoordelijke economie. Maar dat gaat niet vanzelf.

Wij geloven dat zinvolle vooruitgang wordt bereikt dankzij avontuurlijke, innovatieve mensen die de moed hebben om de dingen anders te doen dan voorheen.

Wat als we alle mensen de mogelijkheid zouden geven om verandering teweeg te brengen?
De vrijheid om te beslissen wat voor soort toekomst ze tegemoet willen gaan.
De kans om bedrijven te kiezen waarvan zij geloven dat ze deze toekomst kunnen realiseren.

Onze missie

In 2025 willen we Europa's meest toonaangevende platform voor impactinvesteringen zijn.

Waarom?

We willen een toekomst waarin mensen de mogelijkheid hebben om verantwoorde keuzes te maken. Keuzes waar ze niet alleen zelf beter van worden, maar de wereld ook.

Hoe?

We verbinden investeerders met ondernemers door heel Europa om samen vooruitgang te boeken. En we geven investeerders de mogelijkheid om de best mogelijke beslissing te nemen door relevante en transparante informatie te bieden over al onze investeringsmogelijkheden.

Wat betekent impact voor ons?

In de afgelopen decennia zijn we ons steeds meer bewust geworden van de impact die onze acties als samenleving, consument en bedrijf hebben op anderen en onze planeet. Dit bewustzijn heeft ertoe geleid dat bedrijven opnieuw zijn gaan nadenken over hoe ze hun prestaties en succes meten en dat ze niet langer alleen financiële prestatie-indicatoren gebruiken om dit te doen. Tegenwoordig nemen veel bedrijven duurzaamheid en sociale kwesties op in hun bedrijfsdoelen en -waarden zodat ze niet alleen hun negatief effect kunnen minimaliseren, maar juist ook hun positieve impact kunnen vergroten.

Duurzaamheid is een breed begrip dat door verschillende organisaties en experts op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Voor ons is een duurzame economie een economie die zichzelf niet uitput en waarin iedereen naar vermogen kan participeren. Wij geloven dat een duurzame economie kan worden bereikt door ondernemers met een impact business mindset. Daarom faciliteren wij deze ondernemers die de volgende stap willen zetten met hun innovatieve en duurzame technologieën, producten of diensten.

OnePlanet: Impactinvesteren met Invesdor

Invest responsibly

One label for OnePlanet

Met ons OnePlanet-label ziet u in een oogopslag welke financieringsrondes bijdragen aan één of meer van de zeventien Sustainable Development Goals die door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd.

Zo wordt het wel heel makkelijk om uw portefeuille te diversifieren en ervoor te zorgen dat uw geld de goede kant op rolt en een positieve impact heeft op onze wereld en de volgende generaties. 

Dubbel rendement met impactinvesteren

Als toekomstgerichte belegger kunt u direct investeren in innovatieve bedrijven en duurzame projecten. Zo maakt u "dubbel rendement": financieel én maatschappelijk.

Lees meer over impactinvesteren in onze blogpost.

De Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen, die een gezamenlijke routekaart biedt voor het bereiken van wereldwijde vrede en welvaart. De basis van de Agenda wordt gevormd door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), die onmiddellijke actie vereisen van alle landen - ongeacht hun ontwikkelingsstatus - in een wereldwijd partnerschap.

De SDG's erkennen dat de uitbanning van armoede en andere ongelijkheden een aanpak vereist die gezondheid en onderwijs verbetert, ongelijkheid vermindert en economische groei aanmoedigt. Dit moet gepaard gaan met inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en om de oceanen en bossen in de wereld te beschermen en te behouden.

Lees meer over de SDGs

SDGs - the sustainable development goals of the UN

Waarom de SDG's als grondslag voor impactinvesteringen?

Impact investeren betekent investeren in bedrijven en projecten die een meetbare positieve bijdrage leveren aan een van de Sustainable Development Goals. De SDG's zijn wereldwijd erkend door alle lidstaten van de Verenigde Naties, waardoor ze een gemakkelijk toepasbaar en gestandaardiseerd kader vormen voor ons grensoverschrijdende beleggingsaanbod in zes Europese landen.

Voor elke SDG hebben we vaste indicatoren gedefinieerd waarmee we vooruitgang en resultaten kunnen meten en controleren. De indicatoren zijn zo objectief mogelijk gedefinieerd en vatten waar mogelijk de gemeten impact samen.

Sustainable Development Goals

Verantwoorde beleggingskeuzes maken

Bij Invesdor zien we het als onze verantwoordelijkheid om een aanbod van investeringsmogelijkheden te bieden die geen negatieve impact hebben op mens en planeet. . Om dit te doen hebben we een beoordelingskader ontwikkeld met een reeks criteria die ons in staat stellen om bedrijven niet alleen te beoordelen op basis van financiële gegevens en historische data, maar die ons ook verplichten om naar toekomstige risico's en mogelijkheden te kijken.

Als onderdeel van onze ESG risicoanalyse, onderzoeken we of een bedrijf een negatieve impact heeft op milieu-, sociale of bestuurlijke (kort: ESG) factoren, zoals milieukwesties, respect voor mensenrechten en de strijd tegen corruptie en omkoping. We analyseren ook of er toekomstige duurzaamheidsrisico's zijn, zoals ernstige natuurrampen, politieke bedreigingen, enz. Maar we kijken niet alleen naar de risico's, we identificeren ook mogelijkheden die in de toekomst kunnen ontstaan.

Invest responsibly

Tijdens ons beoordelingsproces van bedrijven die financiering aanvragen op ons platform, controleren we of het bedrijf momenteel of in de toekomst dreigt te vallen onder een van onze no harm-criteria. Als dit het geval is, bieden we geen financiering aan.

De criteria zijn als volgt:

 • Deelname aan de productie, marketing of verkoop van tabak/nicotine gerelateerde en recreatieve cannabis producten
 • Deelname aan / dienstverlening aan de gokindustrie
 • Productie van wapens, specifiek ontworpen onderdelen voor wapens en wapengerelateerde diensten. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van technologieën voor tweeërlei gebruik worden kritisch bekeken omdat hun producten niet mogen zijn ontworpen om fysiek geweld op mensen toe te brengen of daartoe bij te dragen.
 • Bedrijven die een hoog risico lopen op het gebruik vanconflictmineralen of die dergelijke mineralen winnen en leveren en geen moeite doen om conflictvrije mineralen te verkrijgen. Invesdor eist hetzelfde van hun leveranciers.
 • Bedrijven die actief zijn in deseksindustrie en diensten aanbieden, waaronder pornografie, films, foto's en voorstellingen die seksueel expliciet zijn en waarbij sekswerkers betrokken zijn.
 • Dierproeven zijn alleen acceptabel voor legitieme medische doeleinden, en Invesdor plaatst geen bedrijven als zij geen zorgvuldig gecontroleerde dierproeven uitvoeren in lijn met de 'principes van verminderen, verfijnen, vervangen'.
 • Bedrijven die dierlijke producten of ingrediënten gebruiken en geen beleid en praktijken voor dierenwelzijn hebben die verder gaan dan de wettelijke vereisten. Wij geven de voorkeur aan bedrijven die duidelijke doelstellingen hebben voor het verbeteren van dierenwelzijn en zich actief inzetten voor betere dierenwelzijnsnormen in de sector, evenals bedrijven die plantaardige alternatieven bieden voor dierlijke producten.
 • Visserijbedrijven die niet bijdragen aan duurzame visserij- en aquacultuurpraktijken.
 • Bedrijven die zich bezighouden met de productie en verkoop van bont en speciaal leer waarvoor dieren worden gefokt.
 • Bedrijven die veel of herhaaldelijk schade toebrengen aan de biodiversiteit, of bedrijven die een hoog potentieel risico lopen om dergelijke schade te veroorzaken zonder deze risico's te beheren.
 • Bedrijven die niet aantonen dat ze zich ervan bewust zijn dat onthouding een probleem is, die geen duurzame bosbouwpraktijken hanteren en geen verantwoorde bosproducten inkopen en gebruiken.
 • Bedrijven die onbewust zijn van klimaatverandering en die geen geloofwaardige inspanningen leveren om hun uitstoot van broeikasgassen te elimineren en zo snel mogelijk alternatieven vinden voor niet-reduceerbare emissies.
 • Bedrijven die producten promoten die schadelijk zijn voor het milieu, klimaatverandering en/of biodiversiteit, zoals vliegreizen en vleesconsumptie.
 • Bedrijven die zich niet bewust zijn van de gevaren van het gebruik van gevaarlijke stoffen, en niet bijdragen aan het introduceren, ontwikkelen en promoten van minder schadelijke alternatieven.
 • Betrokkenheid bij boekhoudkundige onregelmatigheden of onregelmatigheden met betrekking tot beloningen waarbij sprake is van significante ethische/morele bezwaren.
 • Excessieve beloning en compensatiepakketten voor bestuurders die niet voldoen aan lokale of internationale standaarden van best practices.
 • Betrokkenheid bij onregelmatigheden in verband met corruptie, omkoping of witwassen.
 • Betrokkenheid bij belastingontwijkingsconstructies die aanleiding geven tot ernstige ethische of morele bezwaren en duidelijk in strijd zijn met lokale of internationale normen.
 • Betrokkenheid bij schending van wet- en regelgeving, gedragscodes of verdragen, tenzij er bewijs is van een structurele verandering binnen het bedrijf die leidt tot fundamentele gedragsveranderingen.

Het verschil tussen goed doen en geen kwaad doen

Als het gaat om duurzaamheid in onze economie en de bedrijfssector, is er geen zwart-wit benadering. Maar er is wel een reeks verschillende benaderingen die variëren van het focussen op geen schade aanrichten tot het maken van een positieve impact met een product of dienst.

Impact: Goed doen (SDGs)

Impactinvesteren is het maken van een positieve verandering op een duurzaam (sociaal of milieu) doel en tegelijkertijd een positief financieel rendement genereren

Er zijn verschillende impactniveaus:

 • Verantwoord beleggen
  Handelen om schade te voorkomen
 • Duurzaam beleggen
  Belanghebbenden profiteren
 • Impactinvesteren
  Bijdragen aan oplossingen

Geen kwaad doen (ESG-risicobeoordeling)

Een ESG-risicobeoordeling is gebaseerd op niet-financiële factoren op het gebied van milieu, maatschappij en overheid. Beleggers houden steeds meer rekening met niet-financiële factoren als onderdeel van hun analyseproces om materiële risico's en groeikansen te identificeren.

Onze duurzame principes

Laura Rooseboom, co-founder van Oneplanetcrowd, ligt onze duurzame principes toe. Wat zijn SDG's en hoe beoordelen we in hoeverre we hier met onze investeringskansen aan bijdragen?

BCorp-gecertificeerd

Invest responsibly

Oneplanetcrowd is sinds 2016 met veel trots BCorp-gecertificeerd. BCorp staat voor ‘benefit corporation’. Gecertificeerde BCorps zijn bedrijven die hun activiteiten gebruiken als een kracht voor het goede. Om een B Corp te worden, moeten bedrijven een uitgebreide certificeringsprocedure doorlopen en voldoen aan alle strenge eisen op het gebied van sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht. BCorps streven naar een inclusieve en duurzame toekomst, met een goede balans tussen sociale impact en het maken van winst.

Lees meer over het B Lab-netwerk

Laat uw geld werken voor impact.

Bent u klaar om uw geld een positieve bijdrage te laten leveren aan de wereld?

Begin dan nu met investeren. In bedrijven die niet alleen geloven in verandering en een betere toekomst, maar deze ook actief bevorderen.

Together we fund the future.

Bekijk de investeringsmogelijkheden.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Contact

Bel ons of stuur een e-mail.
E-mail: service@invesdor.nl
Telefoon: +31 20 568 20 70

Volg ons:

   

Uw contactpersoon

Monique van Esch

Investment Services Support

NL | EN

Uw contactpersoon

Joost van Rens

Investment Services Lead

NL | EN