Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Sustainable Development Goals

Ontdek meer over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Lees meer

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDGs)?

Ons Nederlandse kantoor is gevestigd in het SDG House in Amsterdam. We worden omringd door zo'n 50 gelijkgestemde bedrijven die dagelijks werken aan een positieve impact op de wereld en waar elke organisatie bijdraagt aan ten minste één van de Sustainable Development Goals (SDG).

De Verenigde Naties hebben in totaal 17 SDG's vastgesteld. Deze SFG's worden gezien als blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst wereldwijd. Elke financieringspropositie die we aanbieden onder ons OnePlanet-label, draagt bij aan een of meer SDG's. Maar hoe ziet die impact er in de praktijk uit?

Hieronder vindt u een toelichting bij iedere SDG en voorbeelden van bedrijven en projecten die financiering hebben opgehaald via ons platform. Ieder project heeft op een eigen manier een meetbare bijdrage geleverd aan de SDGs.

SDG 1 - Geen armoede

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 1 gaat over het beëindigen van armoede overal en in al haar vormen. Armoede kan bestreden worden door goede, eerlijke lonen en arbeidsvoorwaarden. De betaalbaarheid van producten en mobiliteit bevorderen hoort hier ook bij. Mensen met een kleine beurs moeten ook toegang hebben tot producten en diensten om prettig te leven.

Organisaties die zich inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid dragen bij aan SDG 1. Dit betekent bijvoorbeeld het bedenken van beleid en het opzetten van programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt. 


 

Moyee

Moyee Coffee

Moyee Coffee stelt landen in staat zelf geld te verdienen aan haar #1 exportproduct, waardoor ontwikkelingshulp aanzienlijk beperkt wordt. Ze hebben meer dan 600 banen gecreeerd in de koffieketen waarbij het FairChainFarming-programma het inkomen van de gemiddelde boer verhoogt met 65%.

Cardano

Cardano Development

Financiële markten in ontwikkelingslanden kunnen nog steeds erg inefficiënt zijn. Cardano Development ontwikkelt financiële diensten en producten die bedrijven in ontwikkelingslanden toegang geven tot betaalbaar kapitaal. Zo dragen ze bij aan het versterken van lokale financiële markten.

SDG 2 - Einde aan honger

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 2 gaat over het beëindigen van honger, voedselzekerheid, verbeterde voeding en het promoten van duurzame landbouw. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

We streven naar duurzame systemen voor voedselproducten, dit betekent dat de productie omhoog moet, zonder ecosystemen aan te tasten. Specifieke aandacht gaat uit naar de voeding van jonge vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en de voeding van oudere mensen.


 

Fish Tales

Fish Tales

FishTales produceert in ontwikkelingslanden en zorgen daarmee voor banen en inkomen.

The Ketchup Project

The Ketchup Project

The Ketchup Project strijdt tegen voedselverspilling én werkt aan een beter bestaan van de boeren.

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 3 gaat over het verzekeren van een goede gezondheid en het promoten van welvaart voor alle leeftijden. Een actieve en gezondere levensstijl, zowel fysiek als mentaal, is één van de belangrijkste sleutels tot een lang leven. (Zelf gaan) sporten, toegang krijgen tot schonere en actievere mobiliteit (denk aan een fietsplan vanuit een werkgever). Goedkopere/ toegankelijke zorg, zorg voor ouderen en kwetsbare groepen vergt aandacht. Dat geldt ook voor onderzoek naar vaccins en medicijnen.


 

Moyee

Nextkidney

Wereldwijd lijden ongeveer 700-850 miljoen mensen aan een chronische nierziekte. Naast transplantatie wordt nierfalen voornamelijk behandeld met hemodialyse, waarvoor patiënten gemiddeld drie keer per week vier uur aan een dialysemachine moeten liggen. De Nierstichting heeft met Nextkidney het eerste draagbare dialyseapparaat ontwikkeld, dat het leven van nierpatienten aanzienlijk zal verbeteren.

Cardano

Gezinshuis de Glimach

Uithuisgeplaatste kinderen hebben behoefte aan een veilige en stabiele omgeving binnen de structuur van een gezin. Door een tekort aan gezinshuizen in Nederland zijn er lange wachtlijsten waardoor deze kinderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Gezinshuis de Glimlach draagt bij aan een veilige opvang voor uithuisgeplaatste kinderen, zodat die zich kunnen ontwikkelen tot sterke stabiele volwassenen.

Resonandina

Ziekenhuizen hebben vaak geen geld, kennis of ruimte voor kapitaalintensieve medische apparatuur. Het gevolg is dat er inferieure en vaak geen diagnostische zorg wordt verleend. Resonandina heeft een innovatief duurzaam model ontwikkeld voor toegankelijke diagnostiek. Het bedrijf heeft € 2,3 miljoen opgehaald in twee financieringsrondes op het Oneplanetcrowd-platform.

SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 4 gaat over gelijke toegang tot kwalitatief onderwijs en het bevorderen van leren voor iedereen. Scholieren en studenten moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Met de juiste scholing krijgt men een betere aansluiting in de maatschappij en voorbereiding op volwassenheid.


 

Moyee

TMI

Jongeren worden al heel vroeg geconfronteerd met de mogelijkheden en gevaren van de digitale wereld. TMI is dé onderwijspartner op het gebied van digitale geletterdheid. Ze zijn al een half decennium gespecialiseerd in media, de digitale wereld en het ontwikkelen van het onderwijs van de toekomst. TMI haalde in 2022 bijna € 700.000 aan financiering op.

Cardano

Brownies&downieS

Brownies&downieS is een bijzondere lunchroom. Ze heeft de missie om mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden op betaalde arbeid. Ze bieden hun werknemers een goede begeleiding en een veilige werkplek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ze worden gestimuleerd om de lat iedere dag weer een stukje hoger te leggen.

SDG 5 - Gendergelijkheid

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 5 gaat over gelijkheid. Mannen en vrouwen moeten gelijke rechten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Beide seksen moeten gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming. Vrouwelijk ondernemerschap en emancipatie mag nog veel meer aandacht krijgen.


 

Moyee

Yoni

Sinds 2015 zorgt Yoni voor een revolutie in de vrouwenverzorgings-industrie. Naast menstruatieproducten van biologisch katoen richt Yoni zich op de algehele gezondheid van de vulva en menstruatie armoede. Yoni heeft meer dan € 1,1 miljoen aan financiering opgehaald op het Oneplanetcrowd-platform.

Cardano

Charly Cares

Charly Cares ontzorgt ouders in het gehele proces bij het vinden van een betrouwbare oppas — van de screening tot en met de betaling van de oppas. Met een vrouwelijke founder & CEO biedt Charly Cares een passende oplossing voor iedere situatie, zodat iedereen kan participeren op de arbeidsmarkt.

SDG 6 - Schoon water en sanitair

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 6 gaat over het verzekeren van toegang tot (duurzaam beheer van) water en sanitatie voor iedereen. Denk hierbij aan waterzuivering, hergebruiken van afval ter voorkomen van watervervuiling, zelfvoorzienende huizen bouwen, voedsel bossen aanleggen en vervuiling stoppen.


 

Moyee

Seepje

De producten van Seepje maken (h)eerlijk schoon! Seepje gebruikt de beste ingrediënten uit de natuur en betaalt daar een eerlijke prijs voor. Die ingrediënten zijn 100% biologisch afbreekbaar en dierproefvrij. Dat zirgt voor schoner afvalwater.

Cardano

HYGENIQ

HYGENIQ ontwikkelt, produceert en levert een volledig assortiment reinigingsmiddelen- en onderhoudsproducten die 100% ecologisch zijn en veilig voor mens, dier en milieu. HYGENIQ is "groen" in alles wat ze doen.

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 7 gaat over het vergemakkelijken van toegang tot onderzoek en technologie wat betreft schone energie. Onderdeel hiervan is hernieuwbare energie, de energie doeltreffendheid, de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffen technologie, biofuel, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie.


 

Moyee

Windpark Oude Maas

Het Windpark Oude Maas ligt in de Nederlandse gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland. De verwachte jaarlijkse elektriciteitsproductie op basis van een conservatieve voorspelling voor de drie windturbines is 34.900 MWh per jaar, wat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 14.000 huishoudens.

Cardano

Fountain Fuel

Fountain Fuel bouwt en exploiteert energiestations waar waterstof tanken en e-laden worden gecombineerd voor alle voertuigen, van personenauto’s tot aan grote vrachtwagens. Ze zijn een voorloper in de energietransitie en stimuleren mensen om de overstap naar zero-emissie energiebronnen te maken.

Cardano

Zonnepark Bomhofsplas

Zonnepark Bomhofsplas is het grootste drijvende zonnepark van Europa. Het park van 18 hectare wekt met 72.000 panelen groene energie op voor ruim 7.000 huishoudens. Bomhofsplas is een zandwinplas die dankzij de plaatsing van de zonnepanelen ook bijdraagt aan de opwek van groene stroom.

SDG 8 - Waardig werk en economische groei

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 8 gaat over eerlijke handel, je wilt weten waar grondstoffen vandaan komen. Door lokale productie te stimuleren kunnen banen in krimpgebieden worden gecreëerd. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten een kans krijgen en arbeidsomstandigheden verbeterd.


 

Moyee

Fairphone

De elektronica-industrie is momenteel gevuld met oneerlijke praktijken. Fairphone gelooft dat verandering van binnenuit moet komen. Fairphone maakt telefoons en drijft daarmee een beweging om de industrie te inspireren om de productieketen duurzamer en socialer te maken. Ze focussen met name op ontwerpen voor langdurig gebruik, eerlijke materialen, goede werk-condities en hergebruik en recycling.

Cardano

Utrecht Community voor Pioniers (UCo)

De Utrecht Community voor Pioniers (UCo) heeft als missie om duurzame bedrijven samen te brengen die elkaar ondersteunen en versterken, om samen grotere uitdagingen aan te gaan. Het uiteindelijke doel: hét centrum voor duurzame ontwikkeling in Nederland worden, waarbij vragen, problemen of uitdagingen niet bij de individuele bedrijven worden neergelegd, maar bij de community als geheel.

SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 9 gaat over innovatie en infrastructuur. Bij infrastructuur moeten we denken aan transport, wegen, irrigatie, energie en informatie-, en communicatietechnologie. Om verbeteringen aan te brengen in onderwijs, gezondheidszorg of het drinkwater, is infrastructuur noodzakelijk. Zonder infrastructuur is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en brood te halen. Oftewel, door een betere infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog. Zonder technologie en innovatie zal er geen industrialisatie komen en zonder industrialisatie komt er geen ontwikkeling.


 

Moyee

RE:BORN Real Estate

RE:BORN Real Estate is een investeerder in duurzame ontwikkeling die pleit voor "functievrij" bouwen en ontwikkelen. Door functievrij te bouwen kan rekening worden gehouden met een veranderende vraag van toekomstige generaties. Daarnaast wordt door circulair te bouwen zoveel mogelijk materiaal "geoogst" en hergebruikt, waardoor er zo min mogelijk afval ontstaat.

Cardano

SnappCar

SnappCar is opgericht in 2011 als een van de voorlopers in de nieuwe deeleconomie. Inmiddels is SnappCar uitgegroeid tot het grootste autodeelplatform van Nederland en ze zijn hard op weg om ook Europa te veroveren. In de online community van Snappcar kun je makkelijk auto's lenen van particulieren. Dat is voordelig, sociaal en goed voor het milieu, want auto's staan gemiddeld zo'n 90% van de tijd stil.

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 10 gaat over het verminderen van ongelijkheid. Er moet meer aandacht komen voor de inkomensgroei van arme mensen en de inkomensverdeling die voor verschillen in de maatschappij zorgen. Bewustwording over afkomst en cultuur, diversiteit in onze samenleving, zorgt voor meer begrip om zo achtergestelde groepen te betrekken.


 

Moyee

Delen Duurzame Energie (DDE)

Delen Duurzame Energie (DDE) biedt sociale huurders de mogelijkheid om mee te doen aan de energietransitie en te besparen op energiekosten. Dit doet DDE door het opzetten van lokale energiecoöperaties en het installeren van zonnestroom-installaties op de daken van de sociale huurwoningen van woningcorporaties. Zo kunnen sociale huurders, ook de huurders die geen direct dak hebben, profiteren van de opwekking van lokaal opgewekte zonnestroom.

Cardano

Embrace the Future

De jongeren die worden opgevangen in Gezinshuis Embrace the Future komen uit een gesloten instelling of een onveilige thuissituatie. Deze kansarme jongeren moeten vaak te lang wachten op een geschikte woonplek nadat zij uitbehandeld zijn in een gesloten setting. Daarbij stopt de jeugdzorg met achttien jaar. In dit gezinshuis kunnen deze jongeren terecht totdat ze klaar zijn om zelfstandig in onze maatschappij mee te draaien.

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 11 gaat over duurzame steden en gemeenschappen. Hoe maken we steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam? In 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. De migratie en mobiliteit van mensen moet daarom beter en veiliger georganiseerd worden.


 

Moyee

Woon Duurzaam

Door de explosieve stijging van de energieprijzen in 2021 zijn steeds meer woningeigenaren op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen, hun woning te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van de prijzen op de energiemarkt. Woon Duurzaam is met hun unieke one-stop-shop aanpak inmiddels dé partij als het gaat om integrale verduurzaming van woningen.

Cardano

Cargoroo

Auto's staan 95% van de tijd stil. Ze vervuilen wanneer ze wel rijden en nemen kostbare openbare ruimte in beslag. Meer dan 50% van alle binnenstedelijke autoritten in Europa kunnen door een bakfiets worden vervangen. Cargoroo is een deelplatform voor elektrische bakfietsen. Ze hebben meer dan € 1 miljoen aan financiering opgehaald om onze steden schoner en leefbaarder te maken.

Cardano

Celsias

De overstap op duurzame alternatieven voor aardgas is één van de grootste uitdagingen van de energie transitie binnen Nederland. Om de doelstellingen te behalen heeft de overheid gesteld dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer mogen hebben. Celsias speelt hierop in door bij nieuwbouw de warmte-installaties te ontwerpen, financieren, realiseren en exploiteren.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 12 gaat over verantwoorde consumptie en productie. Denk hierbij aan zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, afvalproductie beperken, voedselverspilling verminderen, een groenere levensstijl na te streven, alternatieve eiwitbronnen aanboren en meer plantaardig eten, maar ook near-shoring en duurzaam ecotoerisme vallen hieronder.


 

Moyee

Stoov

Stoov produceert duurzame draadloze warmtekussens en dekens met doel het energieverbruik te verminderen. Stoov verwarmt de mens, niet de lucht! Alle producten worden samengesteld met recyclebare & gerecyclede materialen en componenten.

Cardano

Weerribben Zuivel

Weerribben Zuivel heeft een natuurinclusieve werkwijze. Zij zijn continue bezig met het verduurzamen van biologische zuivelproducten en het productieproces waarbij wordt gekozen voor de meest duurzame beschikbare optie wat betreft verpakkingen.

Cardano

Schevichoven

Schevichoven gelooft in de kracht van regeneratieve landbouw, waarbij de natuur en de mens in balans zijn. Dat betekent gezonde, voedzame producten produceren, in combinatie met het terugbrengen en in stand houden van de gezondheid van de bodem én de biodiversiteit.

SDG 13 - Klimaatactie

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 13 gaat over acties om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. Door de opwarming van de aarde wordt onder andere de landbouw getroffen door extreme weersomstandigheden.


 

Moyee

Reliving

Elk jaar worden er in Europa meer dan 60 miljoen meubels weggegooid. Van de afgedankte meubels wordt 90% verbrand, terwijl het grootste deel hergebruikt kan worden. Reliving is een online marktplaats voor tweedehands kwaliteitsmeubels en woonaccessoires, zodat hergebruik van meubels de nieuwe standaard wordt.

Cardano

Wasbundels

Wasbundels levert duurzame en kwalitatieve wasmachines, drogers en vaatwassers aan consumenten in abonnementsvorm. Dit leidt direct tot minder apparaten op de afvalberg. Samen met partners zoals Miele verduurzaamt Wasbundels de keten om samen een transitie naar een circulaire economie te realiseren.

Cardano

ECONNETIC

ECONNETIC helpt gemeenten bij hun ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn door van beleid over te gaan op actie. Als onafhankelijk full service energie-adviesbureau ontwikkelt, financiert, realiseert en beheert ECONNETIC hernieuwbare energieprojecten voor (lokale) overheden en het bedrijfsleven.

SDG 14 - Leven in water

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 14 gaat over leven in water. Over het duurzaam gebruiken van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. Samen moeten we vervuiling van de zee tegen te gaan om zee- en kust ecosystemen te beheren en te beschermen.


 

Moyee

Fish Tales

Fish Tales werkt aan de verduurzamen van visserij en visconsumptie. Zij stimuleren het aanbod van echt duurzaam gevangen vis en bieden transparantie over waar hun producten vandaan komen en wat er vervolgens mee gebeurt.

Cardano

Plastic Soup Surfer

De Plastic Soup Surfer inspireert tot gedragsverandering: koop geen wegwerpflesjes meer maar neem een herbruikbare fles mee. Zij maakte o.a. een educatief plastic-afval programma, gericht op het voortgezet onderwijs.

Cardano

Healthy Seas

Healthy Seas heeft als doel zoveel mogelijk spooknetten uit zee te verwijderen, te laten recyclen om nieuwe nylon garen van te maken. Hiermee tonen ze aan dat afval gezien kan worden als grondstof voor nieuwe producten.

SDG 15 - Leven op het land

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 15 gaat over het leven op het land. We moeten met uitsterven bedreigde mens- en diersoorten beschermen en hun uitsterven voorkomen. Dat betekent het stoppen van ontbossen en meer bomen planten, maar ook bijenpaleizen aanleggen, minder pesticiden gebruiken, circulair boeren promoten, CO2 emissie verminderen en het beschermen van de biodiversiteit.


 

Yogi & Yousef

De dadels van Yogi & Yousef groeien temidden van een oase in de Arabische woestijn. Ze werken met sociale werkplaatsen en hebben een breed scala aan natuurlijke dadelproducten ontwikkeld uit de reststroom, zodat geen dadel wordt verspild. De dadels worden biologisch geteeld en de verpakkingen zijn plasticvrij.

Cardano

De Kleine Aarde

Ons huidige voedselsysteem is niet houdbaar. We putten de bodem uit, tasten het milieu aan en de biodiversiteit neemt in hoog tempo af. Als we onze planeet willen redden, zullen we rigoureus het roer moeten omgooien. Daarom werkt Stichting De Kleine Aarde samen met boeren aan 700.000 ha verduurzaamd bodembeheer.

SDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 16 gaat over het bevorderen van een vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzekeren van toegang tot justitie en sterke publieke diensten.


 

Moyee

Cultivar Coffees

Steeds meer consumenten geven om kwaliteit en eerlijke handel en willen weten waar hun koffie vandaan komt. Cultivar Coffees installeert persoonlijke, langdurige en volledig transparante handelsrelaties met lokale koffieboeren.

Cardano

Saltrex

Saltrex zorgt voor een circulaire oplossing voor afgedankte goederen. Van belang is de controle van naleving van wet- en regelgeving, dat het mogelijk maakt circulaire verwerking toe te staan waar nu destructie aangewezen is. 

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Invest responsibly

Sustainable Development Goal 17 gaat over partnerschap om samen doelen te bereiken. Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling door partnerschappen aan te gaan, kennisoverdracht en publiek private samenwerkingen.


 

Moyee

Donkey Republic

Donkey Republic werkt samen met steden, NGO's, universiteiten en bedrijven om een oplossing voor de vervuilde en overvolle Europese steden aan de man te brengen. Zij worden gedreven door partnerschappen en doen aan kennisdeling met als doel het verduurzamen van de mobiliteit in steden.

Cardano

Health Impact Bond

Jaarlijks belanden bijna 100.000 ouderen op de spoedeisende hulp na een valincident. Dit vraagt om investeringen in betere en preventieve oplossingen, maar deze investeringen verzanden vaak in de complexiteit van het zorgstelsel en de verschillende betrokken partijen. Met een Health Impact Bond doorbreken we deze impasse.

Cardano

Cardano Development

De missie van Cardano Development is om haar talenten en energie in te zetten voor ontwikkelingslanden waar financiëring een essentieel ingrediënt zijn voor inclusieve, duurzame en veerkrachtige economische groei. CD opereert met name in gebieden waar zij knowhow en een netwerk van partners heeft opgebouwd.

Laat uw geld werken voor impact 

Bent u klaar om uw geld de goede kant op te laten rollen? 

Start dan nu met investeren. In bedrijven die niet alleen geloven in verandering en een betere toekomst, maar dit ook actief stimuleren.

Together we fund the future!

Bekijk investeringsproposities

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Contact

Bel ons of stuur een e-mail.
E-mail: service@invesdor.nl
Telefoon: +31 20 568 20 70

Volg ons:

   

Uw contactpersoon

Monique van Esch

Investment Services Support

NL | EN

Uw contactpersoon

Joost van Rens

Investment Services Lead

NL | EN

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

BCorp-gecertificeerd

Winnaar als beste crowdfundingplatform

Winnaar Beste
Crowdfundingplatform 2023.

ECSP licensed

Invesdor heeft een vergunning onder de ECSP-regelgeving van de EU