Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van het Invesdor-platform

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden beschrijven de gebruikersrelatie tussen u en Invesdor INV AG, waardoor u gebruik kunt maken van de diensten die door Invesdor of derden (“Diensten”) worden aangeboden op de website van Invesdor (“Website”). Deze gebruikersvoorwaarden specificeren ook de Diensten die op de Website worden aangeboden en die toegankelijk zijn onder de domeinen www.invesdor.nlwww.invesdor.com, www.invesdor.fi, www.invesdor.at en www.invesdor.de. Toestemming om de Diensten te gebruiken wordt gegeven op basis van uw akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.

Dienstverlener

Invesdor INV AG
c/o Mindspace Germany GmbH
Uhlandstraße 32
10719 Berlin, Germany

Geregistreerd bij de lokale rechtbank Berlijn-Charlottenburg onder HRB 165539 B

Vertegenwoordigd door de bestuursleden: Christopher Grätz

Wanneer we verwijzen naar "Invesdor", "wij", "ons" en "onze", bedoelen we de Investor Group, bestaande uit meerdere bedrijven die opereren onder het merk Invesdor en bemiddelen in verschillende financiële instrumenten. De Invesdor Group bestaat uit Invesdor INV AG, Invesdor GE GmbH en Invesdor Brokerage GmbH, elk met statutaire zetel in Berlijn, Invesdor GmbH met statutaire zetel in Wenen, Oneplanetcrowd International B.V. en der One Planet Crowd B.V. elk met kantoren in Amsterdam en Invesdor Oy en Invesdor Services Oy, elk met statutaire zetel in Helsinki.

Toepassingsgebied

De Website biedt toegang tot de Diensten gespecificeerd in sectie 8 (“Diensten”) van deze gebruikersvoorwaarden. Voor toegang tot deze Diensten is een voorafgaande registratie vereist zoals gespecificeerd in sectie 6. Bovendien krijgen geregistreerde gebruikers (“Geregistreerde Gebruikers”) die een gebruikersaccount (“Gebruikersaccount”) hebben aangemaakt zoals gespecificeerd in sectie 7, toegang tot verschillende gereguleerde bemiddelingsdiensten (“Bemiddelingsdiensten”) aangeboden door bedrijven van de Investor Group. De Bemiddelingsdiensten zijn beschikbaar voor bedrijven ("Bedrijven"), als ook voor particuliere en institutionele investeerders ("Investeerders”). Deze Bemiddelingsdiensten zijn niet onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden.

Op de Website kunnen Investeerders en Bedrijven (gezamenlijk “Gebruikers” genoemd) de Diensten beheren waarvan zij gebruik maken en kunnen externe partijen zoals belastingadviseurs en bedrijfsfinancieringsadviseurs zoeken naar financierings- en beleggingsoplossingen voor hun cliënten.

Geadresseerden van de Diensten

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door Bedrijven die financiering zoeken, evenals op Investeerders bij het zoeken naar investeringsmogelijkheden en bij het gebruik van de Diensten. Bij gebruik van de Bemiddelingsdiensten zijn naast deze gebruikersvoorwaarden de toepasselijke algemene voorwaarden van toepassing, zoals de investeringsvoorwaarden, de uitgiftevoorwaarden en/of andere relevante contractuele documenten die specifiek zijn voor de investeringsronde.

Gebruikersrelatie

Websitebezoekers zijn vrij om te beslissen of zij gebruik willen maken van de aangeboden Diensten. Het is mogelijk om de Website gratis en zonder registratie te gebruiken als er geen Diensten worden gebruikt.

Voor zover bepaalde functionaliteiten, zoals het reageren in de Investor blog of het gebruik van de chatfunctie, ook zonder registratie mogelijk zijn, zijn op het gebruik van deze functionaliteiten deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Registratie, zoals beschreven in sectie 6, brengt een gebruikersrelatie tot stand tussen de Gebruiker en Invesdor INV AG en zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Registratie

Het gebruik van de volledige Diensten van de Website en de Bemiddelingsdiensten vereist een voorafgaande registratie van de Gebruikers.

Invesdor INV AG verzamelt de gegevens van Gebruikers in de eerste stap van het registratieproces. Door op de verzendknop te klikken, worden de gegevens naar Invesdor INV AG verzonden. Vervolgens ontvangen Gebruikers een verificatie-e-mail op het door hen opgegeven e-mailadres. Door op de activatielink in de e-mail te klikken, wordt het registratieproces voltooid nadat een wachtwoord is ingesteld.

Gebruikers moeten aan de volgende vereisten voldoen om zich te kunnen registreren:

 • Meerderjarig, minstens 18 jaar oud
 • Onbeperkte beschikkingsbevoegdheid
 • Handelen onder eigen naam en in eigen economisch belang en niet op instigatie van een derde of optredend als gemachtigd vertegenwoordiger van een rechtspersoon/vennootschap en op verzoek met openbaarmaking van de uiteindelijk belanghebbende(n) in de zin van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De registratie van rechtspersonen mag alleen worden uitgevoerd door personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen.

Voor een succesvolle registratie moeten in ieder geval de volgende gegevens worden verstrekt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Woonplaats (land)
 • Fiscale woonplaats
 • Bedrijfsnaam (na wachtwoordinvoer en bevestiging van e-mailadres; alleen nodig voor registratie van rechtspersonen)

Invesdor INV AG heeft het recht om in individuele gevallen een registratie te weigeren.

Gebruikers account

Het gebruik van de aangeboden Bemiddelingsdiensten is alleen mogelijk als Geregistreerde Gebruikers een Gebruikersaccount aanmaken. Voor het aanmaken van een Gebruikersaccount zijn aanvullende gegevens van de Gebruiker nodig, die volledig en correct moeten worden verstrekt. Deze aanvullende gegevens kunnen op ieder moment na registratie, maar uiterlijk tijdens het gebruik van een eventuele Bemiddelingsdienst, worden aangevuld.

Voor het instellen van een Gebruikersaccount zijn een e-mailadres en een wachtwoord vereist. Gebruikers zijn verplicht het wachtwoord geheim te houden. De functies van het Gebruikersaccount mogen alleen door de Geregistreerde Gebruikers zelf worden gebruikt. Als Gebruikers misbruik van hun account ontdekken, moeten ze Invesdor INV AG onmiddellijk op de hoogte stellen.

De informatie die in het Gebruikersaccount wordt verstrekt, is niet gebaseerd op een individueel onderzoek van de persoonlijke omstandigheden van de Gebruiker. Bovendien is het geen adviesdienst die uitdrukkelijk geen beleggingsadvies van Invesdor INV AG of een ander bedrijf van de Investor Group inhoudt.

Zodra informatie of documenten beschikbaar worden gesteld of opvraagbaar zijn in het Gebruikersaccount of elders op de Website, kunnen Gebruikers de documenten online bekijken, downloaden en afdrukken.

Gebruikers moeten ervoor zorgen dat elke sessie wordt afgesloten door uit te loggen.

Gebruikers, die consumenten zijn, evenals vertegenwoordigers van rechtspersonen hebben de mogelijkheid om hun identiteit aan Investor te verifiëren (“Verificatie”). Het verificatieproces van de Gebruikers wordt uitgevoerd door externe dienstverleners: Deutsche Post AG, Lionsware GmbH, AUTHADA GmbH, CRIF GmbH, Signicat AS en Signicat GmbH. Nadat het verificatieproces is uitgevoerd door externe dienstverleners, worden de tijdens het proces verzamelde gegevens overgedragen aan Investor.

Diensten

Na succesvolle registratie en het aanmaken van een Gebruikersaccount biedt Invesdor INV AG Gebruikers de volgende diensten gratis aan:

 • Log in
 • Beheer van persoonlijke gegevens
 • Wachtwoordbeheer
 • Documenten bekijken in de sectie "Mijn documenten".
 • Opslag van alle contractdocumenten in de sectie "Mijn documenten".
 • Beheer van nieuwsbrieven
 • Portefeuilleoverzicht van alle gedane investeringen
 • Toegang tot gegevens over huidige beleggingsposities (Eigenaarsportaal)
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van de aangeboden Bemiddelingsdiensten
 • Toegang tot meldingen over financieringsrondes, bijvoorbeeld reguliere rapportages
 • • Technische ondersteuning (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of chat)

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Gebruikers moeten de volledige en juiste gegevens verstrekken die nodig zijn voor registratie en/of het aanmaken van een Gebruikersaccount en deze gegevens bijwerken in geval van wijzigingen. Invesdor INV AG behoudt zich het recht voor om de toegang van individuele Gebruikers afhankelijk te stellen van een geschikt identiteitsbewijs.

Het verzamelen, gebruiken en verwerken van de gegevens van Gebruikers vindt uitsluitend plaats binnen de reikwijdte van het Privacybeleid van Invesdor.

Bedrijven die een financieringsronde ophalen op de Invesdor Website of de respectievelijke bemiddelingsplatforms voorzien Geregistreerde Gebruikers en Investeerders regelmatig van gevoelige bedrijfsgerelateerde gegevens en informatie. Gebruikers en investeerders zijn verplicht deze gegevens en informatie vertrouwelijk te houden. Het is Gebruikers en Investeerders niet toegestaan de aan hen ter beschikking gestelde gegevens en informatie aan derden door te geven, te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar te maken.

Inhoud gegenereerd door Gebruikers

Binnen het gebruikersaccount hebben Gebruikers de mogelijkheid om verschillende persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens in het systeem op te slaan.

De persoonsgegevens die kunnen worden ingevoerd omvatten, maar zijn mogelijk niet beperkt tot:

Titel, achternaam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, status van politiek prominente persoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres, opleiding, financiële kennis, soort dienstverband, fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer en accountgegevens.

De volgende bedrijfsgerelateerde gegevens kunnen worden ingevoerd:

Basisinformatie over het bedrijf, sectornaam, economische sector, hoofdkantoor, aantal werknemers, oprichtingsjaar, bedrijfsfase, korte beschrijving van het bedrijf, financiële situatie van het bedrijf, financieringsperiode, doel van financiering, informatie over het financieringsproject, bedrijfsnaam, adres, rechtsvorm, fiscale woonplaats, homepage, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens uit het handelsregister/ondernemingsregister, wettelijke vertegenwoordigers van de onderneming, uiteindelijke begunstigden van de onderneming, fiscale gegevens van de wettelijke vertegenwoordigers, fiscale gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden, FATCA, liquiditeitsreserve van de onderneming, informatie over de omzet en het bedrijfsresultaat van de onderneming, balanstotaal en totale passiva.

Bovendien kan in het kader van de betreffende financieringsronde in overleg met het bedrijf meer informatie over het betreffende bedrijf en zijn bedrijfsactiviteiten worden weergegeven op de betreffende bemiddelingsplatformen.

De persoons- en bedrijfsgerelateerde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de op de Website aangeboden Diensten mogelijk te maken. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Invesdor.

Bovendien hebben Gebruikers en niet-geregistreerde websitebezoekers de mogelijkheid om hun eigen opmerkingen te publiceren in de Invesdor-blog op de Website. Commentatoren moeten hun e-mailadres en naam opgeven. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gebruikers en niet-geregistreerde websitebezoekers die inhoud plaatsen, moeten de toepasselijke wetten en de rechten van derden naleven en respecteren. In het bijzonder beledigende en persoonlijkheidsbeschadigende inhoud, antigrondwettelijke uitspraken of symbolen, racistische afbeeldingen, het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, seksistische en andere discriminerende afbeeldingen, inhoud die de eigendomsrechten van derden schendt (bijvoorbeeld auteursrechten of handelsmerkrechten), pornografische inhoud, inhoud die geweld en overdreven en niet-objectieve kritiek verheerlijkt, evenals links of verwijzingen naar dergelijke inhoud zijn niet toegestaan.

Invesdor INV AG behoudt zich het recht voor om de inhoud vóór publicatie te beoordelen en indien nodig niet goed te keuren, evenals om reeds gepubliceerde inhoud te blokkeren of te verwijderen als deze in strijd is met wettelijke bepalingen, de bovengenoemde regels of de rechten van derden.

Invesdor INV AG krijgt van de Gebruikers het gratis, regionaal en tijdelijk onbeperkte, niet-exclusieve en op elk moment herroepbare recht om de door de Gebruikers gepubliceerde inhoud openbaar toegankelijk te maken via internet.

Gebruikers mogen alleen inhoud publiceren waarvoor zij over de benodigde rechten beschikken. Dit geldt in het bijzonder voor auteursrechten en aanvullende auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten van afgebeelde personen. Gebruikers zijn uitsluitend intern aansprakelijk tegenover Invesdor INV AG voor schendingen van rechten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de gevolgen daarvan. Gebruikers moeten Invesdor INV AG vrijwaren van gerechtvaardigde claims van derden tegen Invesdor INV AG als gevolg van dergelijke overtredingen, tenzij Invesdor INV AG verantwoordelijk is voor dergelijke overtredingen.

Beschikbaarheid

Het staat Invesdor INV AG vrij om de internetaanwezigheid of individuele diensten tijdelijk of permanent te beëindigen, beperken of wijzigen, bijvoorbeeld om technische of juridische redenen. Invesdor INV AG zal de Gebruikers zoveel mogelijk vooraf informeren over aankomende wijzigingen en instellingen.

Invesdor INV AG streeft ernaar om Gebruikers een zo optimale beschikbaarheid te bieden. Hier is echter geen garantie op. Met name onderhoud, verdere ontwikkeling of gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de gegevensbeveiliging kunnen leiden tot een tijdelijke opschorting van de beschikbaarheid van de internetaanwezigheid en de mogelijkheid om het Gebruikersaccount te gebruiken.

Gebeurtenissen buiten de controle van Invesdor INV AG (bijvoorbeeld stroomstoringen, storingen in het telecommunicatienetwerk of defecten in de gegevensoverdracht door derden) kunnen ook leiden tot een tijdelijke opschorting van de beschikbaarheid van de internetaanwezigheid en de mogelijkheid om het gebruikersaccount te gebruiken.

Indien onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van de Website en de Diensten, zal dit aan Gebruikers worden aangegeven wanneer zij de Website bezoeken.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Invesdor INV AG voor schade van de Gebruikers is uitgesloten. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van Invesdor INV AG of haar externe dienstverleners. In geval van een wezenlijke schending van contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de gebruiksvoorwaarden, is Invesdor INV AG aansprakelijk voor elke nalatigheid, maar beperkt tot typische en voorzienbare schade. Een materiële verplichting voor de contractuele relatie die voortvloeit uit de gebruiksvoorwaarden is elke verplichting die de goede uitvoering van de contractuele verplichtingen in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de contractuele verplichtingen in gevaar zou brengen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Invesdor INV AG behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden en de introductie van aanvullende voorwaarden (gezamenlijk "Wijzigingen" genoemd ) zullen binnen een redelijke termijn vooraf per e-mail aan de Gebruikers worden medegedeeld. Deze e-mail bevat een beschrijving van de wijzigingen, de datum van implementatie ervan en een mededeling dat gebruikers het recht hebben om hun gebruikersrelatie met Invesdor INV AG te beëindigen als de beperking meer dan een kleine wijziging betreft. Het genoemde proces is niet van toepassing op urgente gevallen waarin de Wijzigingen worden aangebracht om misbruik of schade te voorkomen, om te reageren op wettelijke vereisten of om de veiligheid en functionaliteit van de Diensten te garanderen.

Als Gebruikers bezwaar maken tegen wijzigingen, heeft Invesdor INV AG het recht om de gebruikersrelatie te beëindigen. De beëindiging gaat in op de datum van inwerkingtreding van de Wijzigingen.

Beëindiging

De gebruikersrelatie loopt voor onbepaalde tijd totdat deze door de Gebruiker of Invesdor INV AG wordt beëindigd, zoals hieronder uiteengezet.

De gebruikersrelatie kan op elk moment door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van twee weken vóór het einde van de maand, in schriftelijke vorm (bijvoorbeeld per e-mail).

In geval van beëindiging wordt het gebruikersaccount gesloten en worden alle gedeponeerde gegevens verwijderd, op voorwaarde dat Invesdor INV AG of een ander bedrijf van de Investor Group geen wettelijke verplichtingen heeft om de gegevens na de beëindiging op te slaan.

De beëindiging van de gebruikersrelatie heeft geen invloed op de geldigheid van eventuele contracten die zijn gesloten met Invesdor INV AG, andere bedrijven van de Investor Group of derde partijen in het kader van de bemiddelingsdiensten.

Overig

Mocht een bepaling van de gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen geldig.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van de collisieregels van de EGBGB en de bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG). De rechtskeuze is niet van toepassing voor zover verplichte consumentenbeschermingsbepalingen van de EU-lidstaat, waarvan het recht van toepassing zou zijn zonder de eerder beschreven rechtskeuze, de Gebruiker (voor zover de Gebruiker een consument is) een beschermingsomvang zouden bieden die verder reikt dan de consumentenbeschermingsbepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland.

De exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruikersrelatie is Berlijn, op voorwaarde dat er geen andere exclusieve juridische jurisdictie is en dat de Gebruiker een handelaar, een rechtspersoon of een speciaal fonds is of geen algemene bevoegde rechtbank heeft in Duitsland of in een andere EU-lidstaat of zijn statutaire zetel heeft verplaatst naar een niet-EU-land nadat deze gebruiksvoorwaarden van kracht zijn geworden.

Voorgaande versies

Hieronder vindt u voorgaande versies van de Algemene voorwaarden zoals deze van toepassing waren op Oneplanetcrowd:

Versie 9.0 - Oktober 2022

Versie 8.0 - Mei 2021

Versie 7.0 - Februari 2019

Versie 6.0 Februari 2017

Versie 5.0 Januari 2017

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Contact

Bel ons of stuur een e-mail.
E-mail: service@invesdor.nl
Telefoon: +31 20 568 20 70

Volg ons:

   

Uw contactpersoon

Monique van Esch

Investment Services Support

NL | EN

Uw contactpersoon

Joost van Rens

Investment Services Lead

NL | EN

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

BCorp-gecertificeerd

Winnaar als beste crowdfundingplatform

Winnaar Beste
Crowdfundingplatform 2023.

ECSP licensed

Invesdor heeft een vergunning onder de ECSP-regelgeving van de EU