Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Hoe gaat Invesdor om met belangenconflicten?

Oneplanetcrowd International B.V. is crowdfundingdienstverlener in de zin van EU-verordening 2020/1503 ("ECSPR") en exploiteert haar crowdfundingplatform op internet onder Invesdor INV AG.

Neutraliteit wordt door dit bedrijf gewaarborgd en er zijn interne regels en maatregelen opgesteld om aan de eis van neutraliteit te voldoen en belangenverstrengeling te voorkomen.

Deze regels zijn bedoeld om belangenconflicten vanaf het begin te voorkomen en om te voorkomen dat de belangen van de klant worden geschaad of, als dit niet mogelijk is, om dit adequaat te beperken. In dit verband wordt ook rekening gehouden met de groepsstructuur waarin Oneplanetcrowd International B.V. is geïntegreerd.

Interessenskonflikte

Maatregelen om belangenconflicten te voorkomen

I. Voorkomen van belangenconflicten met betrekking tot potentiële projecteigenaren

Oneplanetcrowd International B.V. gaat geen zakelijke relaties aan met projecteigenaren waarvan Oneplanetcrowd International B.V. aandeelhouder is.

De volgende personen worden ook niet toegelaten als projecteigenaar:

 • Aandeelhouders die direct of indirect ten minste 20% van het kapitaal of de stemrechten in Oneplanetcrowd International B.V. bezitten,
 • Bestuurders van Oneplanetcrowd International B.V. of
 • Werknemers van Oneplanetcrowd International B.V. of entiteiten van de Invesdor-groep,
 • Personen die nauw verbonden zijn met de genoemde aandeelhouders of bestuurder of werknemers van Oneplanetcrowd International B.V. door middel van zeggenschapsrelaties of in een relatie van ondergeschiktheid vergelijkbaar met een moeder/dochter relatie. (Nauwe band in de zin van Art. 4 (1) Nr. 35 sub. b van Richtlijn 2014/65/ EU (MiFID / Richtlijn Financiële Markten)).

Invesdor heeft in het bijzonder de volgende rechtspersonen geïdentificeerd als relevante personen die aanleiding geven tot een belangenconflict:

 • Invesdor INV AG met een belang van 100% in Oneplanetcrowd International B.V.
 • Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R met een belang van meer dan 20% in Invesdor INV AG
 • Invesdor Services SPV 2 Oy met een belang van meer dan 20% in Invesdor INV AG

Als special purpose vehicles worden gebruikt voor een financieringsproject op het platform, zullen deze voorschriften dienovereenkomstig worden toegepast op de special purpose vehicles, zodat er geen financiering wordt aangeboden met special purpose vehicles waarin

 • Oneplanetcrowd International B.V. of
 • aandeelhouders met meer dan 20% van de aandelen van Oneplanetcrowd International B.V.,
 • leden van het management of werknemers van Oneplanetcrowd International B.V. of
 • vennootschappen van Invesdor Groep of personen die nauw verbonden zijn met Oneplanetcrowd International B.V. door middel van zeggenschapsrelaties (Zie Art. 4 (1) Nr. 35 lit. b Richtlijn 2014/65/EU)

deelnemen in het special purpose vehicle. (Zie Art. 8 (2) ECSPR).
 

II. Voorkomen van belangenconflicten met betrekking tot investeerders

De mogelijkheid om te investeren in alle aangeboden crowdfunding projecten op het crowdfunding platform van Oneplanetcrowd International B.V. bestaat in onbeperkte vorm ook voor aandeelhouders, leden van het management en werknemers van de Invesdor Groep, alsmede personen die nauw verbonden zijn met de Invesdor Groep in de zin van Art. 4 (1) Nr. 35 sub. b van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID).

Personen van deze groepen mogen alleen investeren in aangeboden crowdfundingprojecten als ze hetzelfde geautomatiseerde investeringsproces met dezelfde regels doorlopen die ook beschikbaar zijn voor andere investeerders van het platform als enige mogelijkheid om te investeren in crowdfundingprojecten die worden aangeboden op het platform van Oneplanetcrowd International B.V. Dit zorgt ervoor dat een investering alleen mogelijk is onder dezelfde voorwaarden als voor andere investeerders op het platform.

Vanwege het geautomatiseerde investeringsproces is het ook niet mogelijk voor personen uit de genoemde groepen om bevoorrechte toegang te krijgen tot crowdfundingaanbiedingen. Zonder gebruik te maken van het geautomatiseerde investeringsproces, zijn investeringen op het platform van Oneplanetcrowd International B.V. niet mogelijk.

Alle relevante informatie voor een investering met betrekking tot crowdfundingaanbiedingen wordt gepubliceerd op het platform van Oneplanetcrowd International B.V. en in de bijbehorende essentiële investeringsinformatie van de projecteigenaar, wat ook betekent dat er geen bevoorrechte toegang is tot informatie over aangeboden crowdfundingprojecten voor de groepen van getroffen personen.

Oneplanetcrowd International B.V. controleert ook of er belangenconflicten kunnen ontstaan door andere omstandigheden die hier niet worden genoemd en behandelt deze op de juiste manier.
 

III. Procedures om het ontstaan van belangenconflicten te voorkomen

Om ervoor te zorgen dat de hierboven uiteengezette regels worden nageleefd, organiseren Oneplanetcrowd International B.V. en de andere bedrijven van de Invesdor Groep regelmatig interne trainingssessies met hun werknemers.

Medewerkers die betrokken zijn bij het due diligence proces van de projecteigenaren zijn verplicht om te controleren op een mogelijke betrokkenheid van de relevante personen bij de projecteigenaar (zie sectie 1.) en een dergelijke betrokkenheid onmiddellijk te melden.

Indien een significante betrokkenheid wordt geconstateerd, zal de betreffende projecteigenaar niet worden toegelaten tot het platform van Oneplanetcrowd International B.V, zodat er in dit opzicht geen belangenverstrengeling kan ontstaan.

Als werknemers bevoorrechte informatie ("voorkennis") ontvangen over een projecteigenaar vanwege hun werkterrein, welke niet toegankelijk is voor andere beleggers uit de informatie op het platform en in het bijzonder de essentiële beleggingsinformatie van de projecteigenaar, zijn deze werknemers uitgesloten van een belegging in de respectieve projecteigenaar (zie sectie 2.). Als onderdeel van de training worden alle werknemers van Oneplanetcrowd International B.V. en van de Invesdor Groep geïnformeerd dat eigen investeringen als gevolg van bevoorrechte informatie niet zijn toegestaan en gevolgen kunnen hebben volgens het arbeidsrecht.

Oneplanetcrowd International B.V. garanderen gelijke behandeling van investeerders met de hier beschreven maatregelen en vermijden daarmee elke positieve of negatieve discriminatie. De benoemde regels worden minstens één keer per jaar intern geëvalueerd en herzien.

Alle processen en regels ter voorkoming van belangenconflicten worden altijd up-to-date gehouden en zijn ook beschikbaar voor klanten op een permanente gegevensdrager in de beleggersportefeuille om te bekijken en te downloaden.

Publicatie op de website in https://www.invesdor.nl/belangenverstrengeling zorgt ervoor dat informatie over de omgang met belangenconflicten transparant en tijdig openbaar wordt gemaakt, zodat er op passende wijze rekening mee kan worden gehouden in het besluitvormingsproces van de belegger.

Downloaden als PDF

In dit gedeelte kun je ook de informatie over het omgaan met belangenverstrengeling downloaden als PDF.

Omgaan met belangenconflicten

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Contact

Bel ons of stuur een e-mail.
E-mail: service@invesdor.nl
Telefoon: +31 20 568 20 70

Volg ons:

   

Uw contactpersoon

Monique van Esch

Investment Services Support

NL | EN

Uw contactpersoon

Joost van Rens

Investment Services Lead

NL | EN

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

BCorp-gecertificeerd

Winnaar als beste crowdfundingplatform

Winnaar Beste
Crowdfundingplatform 2023.

ECSP licensed

Invesdor heeft een vergunning onder de ECSP-regelgeving van de EU