Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Juridische mededeling

De beheerder van de website "Invesdor" en zijn domeinen is Invesdor INV AG als technische dienstverlener van de website. Op het domein www.invesdor.nl worden verschillende platforms geëxploiteerd door Oneplanetcrowd International B.V. als de respectieve verantwoordelijke partijen voor de platforms om te bemiddelen in de verschillende financiële instrumenten die verder in detail worden beschreven.

Invesdor INV AG

Technische dienstverlener van de website van Invesdor en haar webdomeinen.

Adres / Contact

c/o Mindspace Germany GmbH
Uhlandstraße 32
10719 Berlijn (Duitsland)

Telefoon: +49 (0)30 3642 857 0
E-mail: service@invesdor.com

Bevoegde vertegenwoordigers

Christopher Grätz (voorzitter)

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Coenraad de Vries

Handelresgiter

Handelsregister van de rechtbank Charlottenburg onder registratienummer: HRB 165539 B

Toezichthoudende autoriteit: Districtskantoor Berlijn-Charlottenburg, Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlijn

BTW-nummer

DE299637885

Oneplanetcrowd International B.V.

Bemiddelaar in financiële instrumenten onder de ECSP verordening en als zodanig exploitant van het bemiddelingsplatform, alsmede verbonden agent onder de MiFID-regelgeving voor doorgifte van orders en plaatsen (zonder plaatsingsgarantie) van financiële instrumenten.

Adres/Contact

Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam, The Netherlands

Phone: + 31 20 568 20 70
Email: service@invesdor.nl

Gemachtigde vertegenwoordigers

Oneplanetcrowd International B.V wordt vertegenwoordigd door haar directeur: One Planet Crowd B.V, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer: 55758223, die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de managing directors:
Christopher Grätz
Andreas Knopf

Inschrijving in het register

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder bedrijfsregisternummer: 61093904

VAT ID no. BTW-nummer:

NL854202912B01

Vergunning voor de activiteiten

Vergunning als crowdfundingdienstverlener op grond van art. 12 van de ECSP verordening. Toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.

Daarnaast is Oneplanetcrowd International B.V. de verbonden agent van CL Venture Partners B.V. (StartGreen) als bedoeld in artikel 2:97(5) Wet op het financieel toezicht en kan daarmee de beleggingsdiensten 'ontvangen en doorgeven van orders' en 'plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie' verlenen. CL Venture Partners B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning als beleggingsonderneming voor het verlenen van deze beleggingsdiensten en staat geregistreerd onder nummer 14005051.

Alleen Oneplanetcrowd International B.V. biedt bemiddelingsdiensten aan via dit domein. Invesdor INV AG biedt geen bemiddelingsdiensten aan via de website invesdor.com. Voor zover Invesdor GmbH crowdfunding diensten heeft verleend op grond van de vergunning als crowdfundingdienstverlener in overeenstemming met artikel 12 van de ECSP-verordening, heeft zij per 29 maart 2024 afstand gedaan van haar vergunning en verleent zij dergelijke crowdfunding diensten niet langer. 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Oneplanetcrowd International B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Als een klacht naar de mening van de Investeerder niet goed wordt opgelost door Oneplanetcrowd International B.V., is het mogelijk om Kifid in te schakelen. Kifid is een onafhankelijke klachteninstantie voor de financiële sector. Meer informatie is hier te vinden: https://www.kifid.nl/

Bronnen voor de gebruikte afbeeldingen en grafieken

iStockphoto, Canva
pictogrammen gemaakt door Freepik van www.flaticon.com

Auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitant van de website en de exploitanten van de respectievelijke plaatsingsplatforms zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, informeer ons dan alstublieft. Als wij kennis krijgen van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.