Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Windpark Fryslân

Nederlands
Hernieuwbare energie
Duurzaamheid
SDGs

Ga voor de wind met Windpark Fryslân

Ook nadat het maximumbedrag van € 10 miljoen is bereikt, kunt u nog obligaties aankopen. Als er voor meer dan € 10 miljoen wordt ingeschreven, vindt toewijzing plaats via het zogenaamde ‘bakstenenmodel’. Meer informatie in de update onderaan deze pagina.

Windpark Fryslân ligt in het Friese deel van het IJsselmeer. De 89 windturbines wekken samen meer dan 75% van alle groene stroom op in de provincie Fryslân. Bij de start van het project beloofden de initiatiefnemers dat het een windpark ‘fan en foar Fryslân’ zou worden. Daarom stellen ze nu speciaal (en alleen) voor inwoners van Fryslân obligaties beschikbaar. Wilt u meer weten over Windpark Fryslân? Neem dan eens een kijkje op windparkfryslan.nl.

Investeren in een obligatie kan al vanaf € 500,- tot een maximum van € 50.000,-. De investering wordt halfjaarlijks afgelost. U ontvangt op jaarbasis 7,5% rente over de openstaande hoofdsom.

De financiële risico’s van deze obligatielening staan beschreven in het prospectus. Lees deze aandachtig door, voordat u investeert.

Meer informatie over deze investeringspropositie en veelgestelde vragen vindt u op www.windparkfryslan.nl/investeer.

Deze propositie is alleen beschikbaar voor inwoners van de provincie Fryslân.

Beschrijving Investering

Einde investeren:
29-3-2024
Type:
Obligatie
Achtergesteld:
ja
Al geinvesteerd:
€ 27.077.500,00
Prijs per obligatie:
€ 500,00
Minimale aankoop:
1 Eenheid
Rente:
Halfjaarlijks
Terugbetaling:
Halfjaarlijks
Bemiddelaar:
Oneplanetcrowd International B.V.

Projectdocumenten

UPDATE 4 | 30-03-2024

Obligatielening Windpark Fryslân ruim overtekend

De uitgifte van obligaties Windpark Fryslân aan inwoners van Friesland heeft kunnen rekenen op zeer grote belangstelling. Op het moment van sluiting van de inschrijving op 29 maart middernacht was er voor meer dan € 27 miljoen ingeschreven door ruim 2.700 inschrijvers. Daarmee is de emissie heel ruim overtekend. Er zijn maximaal 20.000 obligaties van € 500,- beschikbaar.

Alle inschrijvers hebben tot uiterlijk 14 april tijd om hun inschrijving te voltooien door te betalen voor het aantal obligaties waarvoor ze hebben ingeschreven. Daarna worden de obligaties toegewezen volgens de daarvoor afgesproken ‘baksteenmethode’. Hierbij krijgt elke inschrijver in de eerste verdelingsronde één obligatie toegewezen, in de tweede ronde een tweede obligatie en zo verder tot alle obligaties vergeven zijn. De hoogste inschrijvers krijgen hierbij minder toegewezen dan waarvoor ze hebben ingeschreven. Deze verdeling is bewust gekozen om zoveel mogelijk mensen te laten meeprofiteren.

Alle inschrijvers krijgen naar verwachting op 19 april per email bericht over hoeveel obligaties ze daadwerkelijk toegewezen hebben gekregen. Inschrijvers die voor meer obligaties betaald hebben dan ze krijgen toegewezen, ontvangen hun teveel gestorte geld terug binnen één week na de bevestigingsmail waarin wordt vermeld hoeveel obligaties zijn toegewezen.

UPDATE 3 | 29-03-2024

Vrijdag 29 maart is de laatste dag dat u kunt inschrijven voor Windpark Fryslân obligaties. Daarna volgt een herroepingsperiode van 14 dagen. In deze periode mag u uw betaling en verificatie nog afronden. Als u wacht op antwoord van Invesdor over een vraag ten aanzien van deze afronding, dan kunt u onze reactie in ieder geval voor 14 april verwachten.

UPDATE 2 | 14-03-2024

De helft van de inschrijftermijn is verstreken, tijd voor een update!

Er is een zeer grote belangstelling voor obligaties in Windpark Fryslan. De teller staat al op ruim €21 miljoen dankzij meer dan 2.000 Friese investeerders!

Windpark Fryslân heeft in samenwerking met Invesdor drie informatie-avonden georganiseerd in de afgelopen twee weken. Gedurende deze bijeenkomsten kwamen er een aantal vragen meerdere malen terug:

1. De teller staat al op ruim € 20 miljoen. Heeft het nog wel zin om te investeren? Absoluut!

De inschrijfperiode loopt nog tot en met 29 maart. Iedereen die nog interesse heeft, kan zich tot die datum inschrijven voor de obligaties. De toewijzing gebeurt via de ‘baksteenmethode’, zoals hieronder in de vorige update uitgelegd.

2. Ik heb begrepen dat het daadwerkelijke toegewezen bedrag lager kan zijn dan het bedrag waarvoor ik me heb ingeschreven. Wanneer krijg ik het teveel geïnvesteerde bedrag terug?

De verwachting is dat rond 19 april de definitieve toewijzing per investeerder zal plaatsvinden. U krijgt dan per mail bevestigd hoeveel obligaties aan u zijn toegewezen. Indien er inderdaad sprake is dat een gedeelte niet is toegewezen, dan zullen we binnen één week na de bevestiging van toewijzing de ‘teveel’ geïnvesteerde bedragen terugstorten op dezelfde bankrekening waarmee de investering is voldaan.

3. Ik heb mij ingeschreven voor een aantal obligaties, maar ik heb nog niet betaald. Kan ik wachten met het overmaken van het uiteindelijke bedrag tot duidelijk is geworden hoeveel obligaties ik krijg toegewezen?

Nee, dat is niet mogelijk. Bij de toewijzing nemen we alleen investeringen in behandeling die volledig zijn afgerond en betaald. U hoeft het geld echter nog niet direct over te maken: als u zich uiterlijk 29 maart heeft ingeschreven voor de obligaties, heeft u tot uiterlijk 14 april om te zorgen dat het geld bij ons binnen is. Wij raden u aan om de betaling uiterlijk de eerste week van april te voldoen om er zeker van te zijn dat u wordt meegenomen in de toewijzing.

Als u op basis van het totale bedrag op de teller nu al verwacht dat u substantieel minder obligaties toegewezen krijgt dan waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan kunt u overwegen om uw huidige inschrijving te annuleren en een nieuwe inschrijving te plaatsen voor een lager bedrag. Vanwege de ‘baksteenmethode’ heeft dit verder geen impact. Annuleren van uw inschrijving en opnieuw inschrijven kan heel gemakkelijk via uw online portefeuille op www.invesdor.nl. Als u uw investering al had betaald, wordt het bedrag binnen een aantal werkdagen aan u teruggestort.

4. Het bedrag van 10 miljoen euro is al ruim overschreven. Klopt het dat het maximaal toegewezen bedrag per persoon dan lager wordt? Hoeveel wordt dat dan maximaal?

Het is nog niet geheel te voorspellen wat de maximale inleg zal worden na het toedelen van de beschikbare obligaties met behulp van de baksteenmethode. Het definitieve aantal hangt namelijk af van een aantal factoren: bijvoorbeeld hoeveel nieuwe inschrijvingen er nog bijkomen gedurende de inschrijfperiode t/m 29 maart en of alle inschrijvingen geldig zijn en op tijd zijn voldaan. Zoals het er nu naar uit ziet, schatten we in dat het maximumbedrag per persoon tussen de 5.000 en 10.000 euro komt te liggen. Nogmaals: houd er rekening mee dat het uiteindelijke bedrag hoger of lager kan uitvallen, omdat er nog inschrijvingen bij zullen komen maar ook weg kunnen vallen omdat deze bijvoorbeeld niet tijdig worden voldaan.

UPDATE 1 | 20-02-2024

Grote belangstelling voor obligaties Windpark Fryslân

Van 19 februari tot en met 29 maart kunnen alle inwoners van Friesland van 18 jaar en ouder obligaties kopen van Windpark Fryslân. De belangstelling daarvoor blijkt erg groot. Op de eerste dag werd er al voor een bedrag van meer dan € 7,3 miljoen ingeschreven.

De vraag is al gesteld of het nog zinvol is om in te schrijven zodra het maximumbedrag van € 10 miljoen aan inschrijvingen (20.000 obligaties van €500,-) is bereikt. Het antwoord is volmondig: ja.

Inschrijven blijft zinvol

Als er voor minder dan €10 miljoen wordt ingeschreven, krijgt iedere inschrijver die in Friesland woonachtig is, zijn gevraagde obligaties toegewezen. Als er voor méér dan €10 miljoen is ingeschreven, vindt toewijzing plaats via het zogenaamde ‘bakstenenmodel’. Daarbij krijgt iedere inschrijver eerst één obligatie van € 500,- daarna een tweede en dit gaat zo door tot alle obligaties over alle inschrijvers verdeeld zijn. In de praktijk betekent dit dat de grootste inschrijvers per saldo minder obligaties krijgen dan waarvoor ze hebben ingeschreven.

Voor deze wijze van verdeling is gekozen om zoveel mogelijk inwoners van Friesland in de gelegenheid te stellen mee te profiteren van het windpark en financieel betrokken te zijn bij de energietransitie. Dus ook als de teller boven de € 10 miljoen staat is het zowel voor kleine als grote beleggers nog steeds zinvol om in te schrijven op de obligaties van het windpark.

Hoe gaat de inschrijving voor obligaties in zijn werk?

• De inschrijving opent op maandag 19 februari 2024 en sluit vrijdag 29 maart 2024 om middernacht. Tijdens deze periode geeft u aan voor hoeveel geld u obligaties wenst te kopen en kunt u deze ook al betalen. U schrijft zich in voor het werkelijke bedrag dat u wilt investeren.

• Na sluiting van de inschrijving volgt een periode van 14 dagen waarin u, als u dat nog niet gedaan heeft, kunt betalen voor de obligaties waarvoor u zich heeft ingeschreven. Deze periode loopt tot 14 april 2024.

• Daarna stellen wij vast hoeveel obligaties van €500,- aan iedere individuele inschrijver kan worden toegewezen volgens de hierboven genoemde methode. Indien u minder obligaties toegewezen hebt gekregen dan waarvoor u betaald heeft, dan wordt het verschil aan u teruggestort.

• Alle inschrijvers krijgen hiervan per e-mail bericht. Naar verwachting gebeurt dat uiterlijk op 19 april 2024.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Contact

Bel ons of stuur een e-mail.
E-mail: service@invesdor.nl
Telefoon: +31 20 568 20 70

Volg ons:

   

Uw contactpersoon

Monique van Esch

Investment Services Support

NL | EN

Uw contactpersoon

Joost van Rens

Investment Services Lead

NL | EN

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

BCorp-gecertificeerd

Winnaar als beste crowdfundingplatform

Winnaar Beste
Crowdfundingplatform 2023.

ECSP licensed

Invesdor heeft een vergunning onder de ECSP-regelgeving van de EU