Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Nieuwleusen Synergie Lokaal Energiebedrijf BV

Nederlands
Duurzaamheid

Veur de Wind | Samen voor opgewekte windenergie

Overzicht

Beschrijving

>>>Obligatielening | 5% rente | Looptijd 7 jaar | Investeer in lokale windenergie<<<

De coöperatie Nieuwleusen Synergie is niet direct voorstander van het plaatsen van windmolens in eigen omgeving, maar toen duidelijk werd dat de overheid de verplichting zou opleggen meer windmolens te plaatsen heeft Nieuwleusen Synergie ervoor gekozen om de hele omgeving en vanaf het begin van de planvorming te betrekken zodat de direct omwonenden rechtstreeks mee profiteren van de opbrengst van de windturbines. Zo zorgen we dat de baten uit het initiatief rechtstreeks terugvloeien naar de omgeving. Ons motto is: “Deur ons, veur ons”. We doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen. Nieuwleusen Synergie biedt alle inwoners van de gemeente Dalfsen de kans om bij te dragen aan de realisatie van de windturbines via Oneplanetcrowd.

Voor de realisatie van de twee windturbines hebben we € 12,05 miljoen nodig. Een deel van de financiering wordt ingevuld middels eigen vermogen van de coöperatie en Waterschap Drents Overijsselse Delta, tevens ontvangen we bankfinanciering. We willen de begroting sluitend maken door €450.000 financiering op te halen bij de omwonenden, zodat ook zij straks meeprofiteren van de windturbines.

Investeer in windenergie door een lening te verstrekken met 5,3% (netto 4,5%) rente en een lineaire aflossing over 10 jaar.

Impact

Sustainable Development Goal (SDG)

Updates

UPDATE: 27.10.2020 Hartelijk bedankt voor het vertrouwen!


Beste investeerder,

Zoals u dezer dagen ook in de media kunt lezen, is de crowdfundingsactie van Nieuwleusen Synergie voor het windmolenproject Veur de Wind een succes. Precies 200 investeerders hebben de benodigde € 450.000 ingelegd.

Daarmee is het laatste puzzelstukje van onze financiering gerealiseerd. Na jaren van voorbereiding gaat het project nu echt door. In de loop van het volgende voorjaar zullen de molens er staan.

We willen u, als investeerder, in de eerste plaats heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken. Als Nieuwleusen Synergie / Veur de Wind willen we u de komende tijd graag op de hoogte houden van alle vorderingen. Dat zullen we doen door regelmatig updates en filmpjes te plaatsen op de website www.veurdewind.nl. Ook gaan we door met het informeren van de (lokale) media, zodat daar regelmatig nieuws kan worden gevonden. Verder kunt u natuurlijk op de locaties kijken naar de voortgang van het project.

Wat betreft de aflossing en rente betaling: U zult de aflossingen en rentebetalingen conform de voorwaarden van de leningsovereenkomst van ons ontvangen op het bankrekeningnummer waarmee u de investering bent aangegaan. Dit bankrekeningnummer is gekoppeld aan uw profiel op het Oneplanetcrowd platform. Voor eventuele wijzigingen in uw bank- en adresgegevens kunt u ook terecht bij Oneplanetcrowd (info@oneplanetcrowd.nl).

Nogmaals dank en we hopen dat het medio volgend jaar mogelijk is om samen met u, coronavrij, het in bedrijf stellen van de windmolens te vieren.

Met vriendelijke groet,

Rieks Voslamber, secretaris van Nieuwleusen Synergie.

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

BCorp-gecertificeerd

Winnaar als beste crowdfundingplatform

Winnaar Beste
Crowdfundingplatform 2023.

ECSP licensed

Invesdor heeft een vergunning onder de ECSP-regelgeving van de EU