Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Investeer in winstparticipatierechten

Met winstparticipatierechten profiteren beleggers van de winst (jaaroverschot) van een onderneming met een aandeel dat wordt berekend op basis van het geïnvesteerde bedrag. Dit type investering is vergelijkbaar met een ondernemersparticipatie.

Lees meer

Wat is winstparticipatierecht?

Het winstparticipatierecht verleent de investeerder een aanspraak op deelname in de jaarlijkse nettowinst van de onderneming met een percentage dat wordt berekend op basis van het geïnvesteerde bedrag. Het geplaatste winstparticipatiekapitaal participeert eveneens in het eventuele verlies (nettoverlies van het jaar) tot het volledige bedrag met het berekende percentage.

Investering met gekwalificeerde achterstelling

Overeenkomstig de reglementaire regelgeving krijgen alle via Invesdor bemiddelde winstrechten een zogenaamde gekwalificeerde achterstelling. Dit betekent dat beleggers geen aanspraak kunnen maken op betaling van een vergoeding (aandeel in de jaarlijkse nettowinst van de onderneming) of terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag voor zover en zolang de onderneming een negatief eigen vermogen heeft of hierdoor insolvent zou worden.

Als tijdens de looptijd van de lening een insolventieprocedure tegen de activa van de onderneming wordt geopend, ontvangt u uw uitstaande vergoeding en het belegde bedrag pas nadat alle andere schuldeisers van wie de vorderingen niet dienovereenkomstig achtergesteld zijn, zijn betaald. U ontvangt uw belegde bedrag wel voor de vorderingen van de aandeelhouders.

Investering met het karakter van een ondernemende participatie

Het winstparticipatierecht heeft daarmee het karakter van een ondernemende investering, waarbij winstparticipatierechten alleen winstrechten verlenen en geen vennootschapsrechten, zoals medezeggenschap en stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschap.

Wees u ervan bewust dat u uw investering deeld of geheel kunt verliezen. Voordat u een investering te doen, dient u zorgvuldig de risico's te overwegen.

Winstparticipatierecht in 3 stappen

1. Het bedrijf wil groei bevorderen

De aandeelhouders van het bedrijf willen winstparticipatiekapitaal ophalen om toekomstige groei te bevorderen. In ruil daarvoor zijn zij bereid een bepaald percentage van de jaarlijkse nettowinst, afhankelijk van de hoogte van voorgaande jaren en de streefcijfers, af te staan aan de toekomstige investeerders.

Voorbeeld:Voor € 1.000.000 aan winstparticipatiekapitaal ontvangen de investeerders elk jaar 5% van de jaarlijkse nettowinst van de onderneming.

2. U wilt profiteren van de groei van het bedrijf

Na bestudering van de documentatie besluit u te investeren en te profiteren van de toekomstige groei van het bedrijf. Hiervoor selecteert u het bedrag en ziet u op welk percentage van de jaarlijkse nettowinst u recht heeft als gevolg van de investering.

Voorbeeld:Voor een investering van € 5.000 ontvangt u in de toekomst elk jaar 0,025% van de jaarlijkse nettowinst van het bedrijf.

3. Uw deel van de winst wordt direct op uw rekening gestort

Nadat de onderneming haar jaarrekening heeft opgemaakt en de jaarlijkse nettowinst is vastgesteld, ontvangt u uw aandeel rechtstreeks van de onderneming op uw rekening.

Voorbeeld:In het afgelopen boekjaar behaalde het bedrijf een jaarlijkse nettowinst van € 2.500.000. Als gevolg van uw investering heeft u recht op € 625, die op de uitbetalingsdatum op uw rekening wordt bijgeschreven. Dit leidt tot een rendement van 12,5%.

FAQ over winstparticipatierecht

Het op Invesdor aangeboden zogenaamde winstdeelnemingsvermogen is reëel eigen vermogen voor ondernemingen, dat ook als zodanig op de balans wordt weergegeven. Bedrijven gebruiken deze vorm van financiering als innovatief onderdeel van hun financieringsstructuur. Deze langlopende, ongedekte financiering versterkt hun balansstructuur en vormt zo de basis voor verdere groei.

In tegenstelling tot een achtergestelde lening met een vaste looptijd ontvangt u als winstparticipatiehouder gedurende de looptijd van uw winstparticipatierecht geen vaste rente. Investeerders die bedrijven voorzien van winstparticipatiekapitaal ontvangen een aandeel in de winst van de onderneming en verwachten doorgaans een gemiddeld jaarlijks rendement van rond de 10% of meer. Aangezien het rendement afhankelijk is van het succes van de onderneming, fluctueert dit gedurende de looptijd van de winstparticipatie, afhankelijk van de hoogte van de jaarwinst, en kan dus lager of hoger zijn dan het verwachte gemiddelde rendement voor het betreffende boekjaar van de onderneming. In jaren waarin de vennootschap geen winst maakt, deelt het winstdeelnamerecht mee in het jaarlijkse verlies van de vennootschap tot maximaal het bedrag van het toegekende winstdeelnemingsrecht. Er is echter geen verplichting voor de houder van het winstdeelnemingsrecht om bij te dragen. In toekomstige winstjaren zal een mogelijk eerder geleden verlies vóór uitkering van een vergoeding worden gecompenseerd door winstdelingen.

U kunt meer vragen en antwoorden vinden over winstparticipatierecht in ons support centrum

Ga naar het support centrum

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

BCorp-gecertificeerd

Winnaar als beste crowdfundingplatform

Winnaar Beste
Crowdfundingplatform 2023.

ECSP licensed

Invesdor heeft een vergunning onder de ECSP-regelgeving van de EU

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Contact

Bel ons of stuur een e-mail.
E-mail: service@invesdor.nl
Telefoon: +31 20 568 20 70

Volg ons:

   

Uw contactpersoon

Monique van Esch

Investment Services Support

NL | EN

Uw contactpersoon

Joost van Rens

Investment Services Lead

NL | EN