Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Groeibedrijven: Waarom 2024 het jaar is om uw investeringsportefeuille uit te breiden met equity

FINANCE & INVESTING | 25.01.2024

Growth companies

2024 is het jaar voor aantrekkelijke investeringen in groeibedrijven! Wij leggen u graag uit waarom investeringen in scale-ups momenteel waardevoller voor u kunnen zijn dan ooit tevoren.   

De gevolgen van het Oekraïne-conflict markeerden de afgelopen jaren. Onder invloed van de energiecrisis en de gebrekkige aanvoer uit Rusland, stegen de prijzen van fossiele brandstoffen en elektriciteit sterk. Wereldwijde bevoorradingsketens werden onderbroken of op zijn minst aanzienlijk beperkt. Dit leidde tot sterke prijsstijgingen op alle gebieden en dus tot hoge inflatie.

Om de inflatie te beteugelen verhoogden de centrale banken meerdere malen de rente. De stijgende rente leidde op zijn beurt tot een daling van de aandelenmarkten, die zich in de loop van het jaar slechts gedeeltelijk konden herstellen. Maar het algemene momentum van de markt is afgenomen.

Mari Lymysalo, Managing Director bij Invesdor Nordics weet ook waarom: "De waarde van groeibedrijven is gebaseerd op toekomstverwachtingen. De waarde van deze toekomstige geldstromen daalt als de rente stijgt. In het veranderde marktklimaat liep de waardering van durfkapitalisten en groeibedrijven uiteen, en het heeft enige tijd geduurd voordat ze weer op één lijn zaten", aldus de durfkapitaalinvesteringsexpert. 

Waarom u nu moet investeren ondanks de crisis 

Wanneer veel beleggers bedrijfsaandelen verkopen vanwege de economische of politieke situatie, dalen de koersen - en dat biedt anderen dus een gunstige instapmogelijkheid. Dit staat bekend als anticyclisch beleggen. 

Anticyclisch value investing is een populaire strategie onder langetermijnbeleggers waarmee zij kunnen profiteren van aandelen of obligaties die als gevolg van markt ontwrichtingen ondergewaardeerd zijn. Op die manier profiteren beleggers van het feit dat financiële instrumenten in slechte tijden vaak oversold zijn en dus ondergewaardeerd ten opzichte van hun inhoud. Zodra de marktomstandigheden verbeteren, zou hun waarde weer moeten stijgen, zo is de gedachte.  

"De concurrentie onder beleggers voor investeringen in start-ups en groeibedrijven is aanzienlijk kleiner dan voorheen. Daarom zijn vooral groeibedrijven sterk in waardering gedaald door het gebrek aan durfkapitaal." 

Dit scenario geldt voor veel groeibedrijven in 2023 en zorgt voor enorme kansen voor investeerders op het gebied van aandelenbeleggingen, durfkapitaal en participatie in groeibedrijven.  

De verborgen kansen van private equity, durfkapitaal en investeringen in groeibedrijven 

In elke marktfase zijn er winnaars. Zelfs in crises of recessies kunnen dit succesvolle start-ups of groeibedrijven zijn met een toekomstgericht bedrijfsmodel en een goed doordacht bedrijfsplan. Deze bedrijven worden ook wel groeibedrijven genoemd.

"Geselecteerde groeibedrijven bieden beleggers uitstekende mogelijkheden als het gaat om investeren in bedrijven met een aantrekkelijk rendement - hier is de expertise van specialisten nodig die de markten kennen en professioneel handelen als het gaat om het selecteren van geschikte groeibedrijven voor investeringen," legt Mari Lymysalo van Invesdor uit. 

Invesdor beschikt over expertise in groeibedrijven en durfkapitaal. Bij ons vindt u alleen voorgeselecteerde investeringen waarin u al met een klein bedrag kunt instappen. 

Invesdor beschikt over expertise in groeibedrijven en durfkapitaal. Bij ons vindt u alleen voorgeselecteerde investeringen waarin u al met een klein bedrag kunt instappen.  Investeren in groeibedrijven gebeurt meestal in de vorm van durfkapitaal of private equity investeringen. In beide gevallen wordt er geïnvesteerd in het eigen vermogen en krijgt hij dus aandelen in het groeibedrijf. Ook vindt in beide vormen de investering plaats voordat de doelonderneming aan de beurs is genoteerd, waardoor investeringen in aandelen of obligaties op de beurs nog niet mogelijk zijn. Het grootste verschil zijn de investeringshorizon en de investeringsstructuur. Het doel van private equity investeerders is de exit via een IPO of de winstgevende verkoop van de onderneming.  

Groeibedrijven hebben hun startfase met succes doorstaan en volgen een toekomstgerichte strategie met een gekwalificeerd management. Deze ondernemingen genereren echter nog geen buitensporige winsten waarmee zij verdere groei zouden kunnen financieren. Zij zijn afhankelijk van financiers. Aangezien banken nog steeds terughoudend zijn met het verstrekken van leningen, is de belangrijkste optie voor groeibedrijven de participatie van risicokapitaal- of private-equity-investeerders.

"Investeringen op dit gebied zijn doorgaans alleen toegankelijk voor institutionele beleggers, omdat het minimale investeringsbedrag vaak het budget van particuliere beleggers overschrijdt." Invesdor maakt het mogelijk om de investeringen van geïnteresseerde beleggers te bundelen en zo ook aandelen in groeibedrijven aan particulieren over te dragen," aldus Mari Lymysalo.  

Natuurlijk moeten ook de belangen van de vele kleine beleggers worden behartigd en beschermd. Om dit voor de onderneming uitvoerbaar te houden, worden de belangen vaak gebundeld in special purpose vehicles. Invesdor maakt hiervoor vaak gebruik van zogenaamde Nederlandse STAK's (voting trust foundation). Op deze manier hebben beleggers dezelfde financiële voordelen als bij aandelen of directe bedrijfsaandelen. Beleggers participeren bijvoorbeeld volledig in dividenduitkeringen of exit-opbrengsten en staan bij verkoop op gelijke voet met meerderheidsaandeelhouders.   

Voor investeringen in groeibedrijven staan wij van Invesdor voor u klaar om extra groei te financieren of nieuwe markten aan te boren. Deze groeibedrijven bieden uitstekende kansen - maar ook risico's die nauwkeurig moeten worden berekend. Onze experts analyseren het potentiële succes van deze groeibedrijven. Een groeibedrijf wordt alleen in onze projectportefeuille opgenomen als deze beoordeling positief is. 

Mari Lymysalo's tips voor beleggen in groeibedrijven samengevat: 

  • Bepaal beleggingsdoelstellingen 

  • Spreiden over verschillende activaklassen en ook binnen een activaklasse 

  • Benut de mogelijkheden van crowdfinanciering

  • De juiste mix vinden: een goed bedrijfsmodel met groeivooruitzichten 

  • Goed geïnformeerde en weloverwogen beslissingen nemen 

Dit is waarom Invesdor de juiste partner is voor investeringen in groeibedrijven 

De Invesdor Groep is al meer dan 10 jaar actief op de financiële markt en is thuis in vele Europese landen. We zijn uitgegroeid tot een van de grootste financierings- en investeringsplatforms op ons continent. Meer dan 170.000 investeerders hebben gezamenlijk meer dan 450 miljoen euro geïnvesteerd in Europese bedrijven in meer dan 830 projecten. Eerlijkheid, samenwerking en wendbaarheid zijn de pijlers van onze bedrijfscultuur. Op het gebied van crowdinvesting en crowdlending kunnen investeerders met kleinere bedragen participeren in toekomstgerichte bedrijven. 

Als modern en innovatief platform voor crowdinvesting is ons bedrijf vertegenwoordigd in vijf kernlanden in Europa. De focus ligt vooral op sectoren die te maken hebben met klimaatverandering en de gezondheid van mensen. Met durfkapitaal ondersteunen we deze toekomstige industrieën en bieden we onze klanten aantrekkelijke instapmogelijkheden. Particuliere investeerders hebben zo de mogelijkheid om rechtstreeks te participeren in groeibedrijven die op geen enkele beurs worden verhandeld.

Written by: Invesdor

Invesdor

DISCLAIMER

The information contained herein is not meant to be, and it shall not be interpreted as investment advice or a recommendation and investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities unless they do so on the basis of the information contained in the applicable investment material of a target company. Investing in securities of unlisted companies is associated with high risk.

Want to read more?

See the article overview